På Bergens katolske skole er det konfesjon som avgjør prisen. Ikke-katolske elever betaler mellom 2200 og 4680 kroner mer i skolepenger for et år enn sine katolske klassekamerater.

Det betyr at fire av ti elever på skolen må punge ut med mer enn resten av elevmassen.

— Alle elevene blir jo subsidiert fra den katolske kirken, men de subsidierer katolske elever litt ekstra, sier rektor på St. Paul skole, Gjermund Høgh.

Han understreker samtidig at skolen er åpen for elever av alle mulige trosretninger og religiøs tilhørighet.

- Kjent praksis

BT har sjekket prisopplysningene på de tre andre tre katolske skolene i Norge (St. Franciskus skole i Arendal, St. Sunniva i Oslo og St. Eystein i Bodø). Ifølge skolenes nettsider, har ingen av dem en tilsvarende ordning.

Heller ikke andre private skoler, som steinerskolene, montessoriskolene, Bergen Kristne Grunnskole, Danielsen ungdomsskole eller Møllebakken skole (Adventistkirken), skiller på lignende måter. Alle opererer med søskenmoderasjon og eventuelt med friplasser.

— Katolske skoler har tilsvarende praksis i nesten hele verden. Det er en grunnholdning i katolske skoler, sier Gjermund Høgh.

— Dette er en kjent praksis og noe vi har full anledning til å gjøre.

Fylkesmannen tar saken

Praksisen er imidlertid ikke så kjent at den har nådd frem til myndighetene.

— Dette her har vi aldri hørt om, sier Cathrine Børnes, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

— Så vi kan rett og slett ikke si noe om det. Vi overlater det til fylkesmannen i denne omgang.

Heller ikke hos Kunnskapsdepartementet vil de ha noen mening om saken før den er behandlet av fylkesmannen.

Hos fylkesmannen er man ikke særlig fortrolig med prisregulering på bakgrunn av trosretning.

— Lovreglene omtaler ikke dette. I mitt hode klarer jeg ikke å erindre at vi har vært borti dette tidligere, sier assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Hordaland, Hjalmar Olseth.

— Vi kjenner til søskenmoderasjoner og rimelig bruk av friplasser, men differensiert betaling med bakgrunn i religiøs tilhørighet har vi ikke hørt tidligere.

Han vil ikke begi seg inn på spekulasjoner omkring lovligheten av prisdifferensieringen.

-Jeg tør ikke si noe før jeg har hørt forklaringene fra skolen. Det er mest ryddig. Men det er naturlig at fylkesmannen tar kontakt og hører skolens begrunnelse, sier Olseth.

Amundsen, Paul S.