Fra nå av skal ingen være i tvil om hva Knut Gudergod vil med livet sitt.

— Jeg vil at «Gud er god» skal være en overskrift for mitt liv og det jeg har opplevd. I tillegg åpner navnet for mange gode samtaler, sier Knut Gudergod.

Han håper at folk forstår at navneendringen ikke er særlig seriøst ment, og at han ikke bli oppfattet som en fanatiker eller raring.

Med buskap i passet

For halvannen uke siden var det offisielt. Nå får Knut budskapet i passet og på førerkortet. Han står også i fare for å si sitt eget navn en rekke ganger fra talerstolen i Kristent Fellesskap i Bergen, hvor bibelskolen hører til.

— Jeg fikk ideen til å skifte navn da jeg oppdaget at navneloven var myket opp. Jeg hørte også om flere som hadde endret navnene sine og tenkte at jeg skulle prøve. At det skulle gå så raskt og smertefritt hadde jeg ikke trodd, forteller Knut Gudergod.

— Så du føler ikke at dette er å misbruke Guds navn?

— Nei, det finnes en lang tradisjon for å skifte navn. Jesus ga jo noen av disiplene nye navn, svarer Gudergod.

«Kannestenikketrodet»

Knut forteller om en mann som skiftet navnet sitt fra Tor til Tog. Mannen skal ifølge ryktene ha fått mange gratisturer av NSB. Om Knut nå er garantert gratisturer andre steder, er det bare sjefen hans som vet.

— Hva sier folk når du presenterer deg?

— Jeg kom hjem for noen dager siden og fant svaret fra likningskontoret i posten. Jeg har mailet en del venner i dag og det er kommet en del reaksjoner. En venninne signerte svaret sitt med «hilsen Brita Kannestenikketrodet Hjertholm», forteller Knut og ler.

GUDERGOD: Knut vil at folk skal vite hva han tror på alt fra første stund. Ringer du Knut, får du til svar: «Knut Gudergod, vær så god!». <p/> FOTO: ARNE LUTRO