GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

I en kronikk i Bergens Tidende fredag tok partiveteran Odd Rambøl et kraftig oppgjør med det forfallet i partikultur han mener har bredt seg i Arbeiderpartiet. Partileder Sigurd Grytten er en av dem som blir kritisert, men Rambøl slår til alle kanter.

— Prisverdig - Odds kronikk er veldig prisverdig. Jeg har vært opptatt av det samme. Han legger opp til å knesette noen organisatoriske prinsipper som er universelle og som ikke skal brukes etter eget forgodtbefinnende. Han legger dem frem uten å kunne beskyldes for å ta parti. Og det er nettopp det vi er avhengig av, at alle partifeller reagerer på brudd med god partiskikk, uansett hvem som måtte rammes av ukulturen.

Grytten har tidligere tatt selvkritikk på at han i fjor høst ikke umiddelbart tok avstand fra AUFs trussel om å boikotte valgkampen fordi Grytten selv ikke fikk en sikker plass på stortingslisten. Han mener at han selv har gjort mange forsøk på å opprettholde en god partikultur

Unngår personangrep - Et prinsipp jeg har vært opptatt av både i partiet og i media, er at man ikke kommer med negative personkarakteristikker. Og det har jeg holdt meg til. Partiet fremstår som useriøst når slikt skjer. Personkonflikter kommer i fokus og ikke politikken vår.

Grytten er og opptatt av at argumentasjonen som brukes må være ærlig.

— Jeg ser litt for ofte at partifeller bruker vikarierende argumenter. Det fører til at man ikke får gått til sakens kjerne. Hadde man gjort det, ville det ha blitt enklere å komme videre når man er uenig.

— Et eksempel på slik vikarierende argumentasjon er det når partifeller sier en sak ikke har fått organisatorisk riktig behandling, mens det de egentlig mener er at de er uenig i de vedtak som er gjort.

Kan bruke media - Du er blitt kritisert for at du i sin tid gikk ut i BT og lanserte Grete Knudsen som nytt sentralstyremedlem før styret i Hordaland Arbeiderparti hadde bestemt seg for hvem man ville foreslå?

— Jeg er ikke uten videre enig i at det ikke skal gå an å lansere kandidater i mediene. Partiet må forholde seg til den interessen mediene har for personvalg. Men de som lanseres må også tåle en åpen diskusjon om deres kandidatur. Og jeg er ikke enig i at løpet skal være kjørt fordi den ene eller andre er lansert. Lanseres man i mediene, må man tåle å tape, sier Sigurd Grytten.