Onsdag gikk AUF-lederen ut mot statsminister Jens Stoltenberg (Ap), som han mener risikerer regjeringsmakten hvis Arbeiderpartiet presser gjennom oljeboring i nord.

Nå advarer han mot søknadene om gruveutslipp i de nasjonale lakseelvene Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Bøkfjorden i Finnmark, som er til behandling i Klima— og forurensingsdirektoratet (Klif).

— Hvis de verste anslagene slår til, kan vi komme til å stå overfor et lokalt, økologisk Hiroshima i disse fjordene, sier Henriksen i en fellesuttalelse med Natur og Ungdom.

Vil ha Solheim på banen

Sakene gjelder tillatelse til Nordic Mining ASA om deponering av opptil 2 millioner tonn gruveavfall årlig i Førdefjorden, samt økning av kvoten fra 4 til 9 millioner tonn årlig i Bøkfjorden.

Sydvaranger Gruve AS har hittil i år dumpet 18 tonn salpetersyre, 1 tonn Drimax 1235 og 4 tonn Magnafloc LT 37 i Bøkfjorden i forbindelse med malmproduksjon. Bedriften mener den har fulgt utslippsreglene og at utslippene ikke gir fare for forurensing.

Havforskningsinstituttet har gått sterkt imot å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruvedrift. De mener et utslipp som det søkes om for utvinning av mineralet Rutil i Førdefjorden, kan påvirke hele økosystemet og i siste instans føre til at livet på fjordbunnen dør ut.

Norges Fiskarlag og Fylkesmannen i Finnmark har også uttalt seg kritisk. Fiskerijurist Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø uttalte til NTB i mai at utslippene i Bøkfjorden er en sak for Økokrim og Riksrevisjonen. Han mener at Klima- og forurensningsdirektoratet ikke har gjort jobben sin.

- Gruvemafia

AUF-lederen får støtte fra nestleder Silje Lundberg i Natur og Ungdom (NU), som varsler bråk dersom verken Klif eller Erik Solheim (SV) setter foten ned for utslippene. NU har tidligere vært med på å anmelde utslippene i Bøkfjorden.

— Sydvaranger Gruve har opptrådt som en gruvemafia med den tillatelsen de allerede har. Hvorfor skulle vi da innvilge dem en ytterligere kvote som attpåtil er tre ganger så stor og som medfører utslipp av et svært miljøfarlig kjemikalie? spør Silje Lundberg.

Miljøspørsmålene står sentralt under AUFs sommerleir på Utøya i år. Torsdag møttes naturvernere, politikere og oljeaktører til debatt om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.