Seremonien foregikk nede i den utgravde tomten vegg i vegg med den gamle brannstasjonen.

Grunnsteinen, som egentlig er et skrin, inneholder gjestelisten i forbindelse med dagens seremoni samt et eksemplar av dagens BT og Aftenposten.

Storberget gjorde oppmerksom på at Aftenpostens oppslag var at avholdsfolk er mer deprimerte enn andre.

Justisministeren, som selv er avholdsmann, avviste dette.

Også Gulatingsloven hadde fått plass i skrinet.

Bergens nye justisbygg får i alt 6 etasjer over bakken og et samlet areal på 7 500 kvadratmeter. Justisministeren lovet bygget ferdig sommeren 2011.