Løv-Ham og Bergen kommune planlegger et nytt breddeanlegg for fotball i Lynghaugparken i Fyllingsdalen. Anlegget var beregnet til å koste 44 millioner kroner. Filantropen Trond Mohn skal betale 32 millioner, kommunen og tippemidler står for resten.

Byggingen av ny kunstgressbane, klubbhus og garderobeanlegg skulle allerede vært i gang, men er forsinket på grunn av at Lynghaugparken ligger på en myr. De vanskelige grunnforholdene gjør at anbudene som er levert, overskrider den antatte kostnaden på 44 millioner kroner med mellom 10 og 20 millioner.

– Vi sliter med Lynghaugparken. Det har vist seg at grunnforholdene er verre enn de dårligste prognosene vi hadde. Vi prøver å bygge et anlegg på et sted som er veldig uegnet, sier Tom Georg Olsen, styreleder i Løv-Ham.

Anbudene som kom inn foreslo å bygge et betongdekke på Lynghaugparken med pæler plantet i bakken. Det er denne løsningen som gjør at Lynghaugparken blir dyrere.

Dropper jordarmeringsnett

Flere andre fotballbaner i Bergen, for eksempel Nymark og Krohnsminde, ligger på en myr. Der er det brukt et såkalt jordarmeringsnett som skal stabilisere grunnen. Et billigere, men dårligere alternativ enn betongdekke.

På et møte i går mellom Bergen kommune og Løv-Ham ble denne løsningen droppet. Et jordarmeringsnett vil garantert føre til at den planlagte kunstgressbanen i Lynghaugparken blir skeiv og ujevn.

– Det har vi fått slått fast med hundre prosent sikkerhet. Problemet er at vi bygger på jomfruelig grunn. I Lynghaugparken er det bare en liten syverbane fra før, grunnen har ikke satt seg med fotballbane i lang tid, slik den har på Nymark og Krohnsminde.

Nå blir entreprenørene bedt om å levere inn anbud på et strippet anlegg; det vil si bare kunstgressbanen, ikke klubbhus, garderober og annet.

– Vi vil se hvor langt ned vi kan få prisen bare for banen, for så eventuelt se på klubbhus og annet på sikt. Hvis ikke vi kommer ned i pris, må vi gå til Trond Mohn og diskutere den nye prisen. Hvis vi blir enige om at den er for høy, må vi se oss om etter andre plasseringer, sier Olsen.

Fyllingsdalen Stadion?

Rune Titlestad, idrettsdirektør i Bergen kommune, bekrefter at kommunen har vedtatt at Lynghaugparken skal bygges med et budsjett på totalt 44 millioner kroner. Men at anbudene viser at kostnadene har flydd i været.

– Nå gjennomgår vi prosjektet for å finne ut hvilke løsninger vi har. Det vil ikke være moralsk riktig å bygge et altfor dyrt anlegg, sier Titlestad. Han avviser ikke at løsningen på situasjonen kan bli å bygge et anlegg et annet sted i Fyllingsdalen.

– For øyeblikket ser vi på om det kan gjøres å bygge et anlegg på Lynghaugparken. Er svaret nei, må vi spørre oss hvilke alternativer vi har, sier Titlestad.

Et alternativ kan være å oppgradere Fyllingsdalen Stadion, en grusbane som har eksistert siden 80-tallet og ikke ligger langt fra Lynghaugparken. Det er ikke ideelt, på grunn av at det også drives friidrett der.

– Fyllingsdalen Stadion har et samvær med friidretten som må løses, men den er det eneste alternativet jeg ser for at vi skal få bygget et anlegg til breddefotballen i Løv-Ham. Jeg håper fortsatt på at vi får til Lynghaugparken, sier Olsen.

Ferdig i 2010

En konklusjon på hva som skjer med Lynghaugparken er ventet før jul. Løv-Ham håper banen kan stå ferdig til seriestart 2010.

– Det er utrolig viktig for oss å få anlegget i Lynghaugparken. Det er det barn og unge venter på. Våre spillere er sist i byen med å få ordentlige treningsforhold, sier Olsen.

– Prosjektet er ikke forsinket på grunn av vrangvilje, men når man støter på en slik myr, må man tenke seg om. Vi kan ikke bruke så mye penger vi bare vil, sier Titlestad.

Varden i rute

Løv-Hams hjemmebane Varden er også i stor grad finansiert av Trond Mohn, og har allerede fått nye seter, nytt kunstgressdekke og ny belysning. Etter sesongen starter byggetrinn to.

– På Varden går ting etter planen. Når siste seriekamp er ferdig, starter riving av de røde brakkene på toppen av tribunen, og vi bygger nytt VIP-rom og presserom. Samtidig skal vi bygge tak over deler av tribunen, sier Tom Georg Olsen, styreleder i Løv-Ham.

Bergens Tidende