Konferansen som arrangeres i Bergen i dag og i morgen er byens bidrag til markeringen av hundre års selvstendighet for Norge som nasjon.

36 personer deltar i panelet som skal diskutere Grunnloven, blant dem er professorer, politikere og mediepersoner.

Syv av disse er kvinner. 20 prosent.

— Poenget er at dette er et kvalifisert batteri av innledere, det går på om det er noen kvinner i den divisjonen, sier Pål W. Lorentzen, styreleder i Sparebanken Vest og medlem i programkomiteen.

Mangler kvalifiserte

Ifølge Lorentzen har arrangørene lett med «lys og lykte» etter kvalifisert kvinnelig kompetanse.

Kvinnene som har fått lov til å være med er LO-leder Gerd-Liv Valla, fylkesordfører Gunn Marit Helgesen, redaktør Hilde Haugsgjerd, Kjellfrid Blakstad fra Fagforbundet, stortingsrepresentant Ågot Valle, professor Janne Haaland Matlary og Høyre-leder Erna Solberg.

Professor Janne Haaland Matlary er ikke overrasket over den lave kvinneandelen.

— På dette nivået er det ikke mange kvinner, innfor juss og statsvitenskap. Man må vurdere hvor viktig kvinneperspektivet er versus problematikken man diskuterer. Min vurdering er at det skal være et høyt nivå på denne konferansen, ellers blir den uinteressant, sier Matlary.

Heller ikke i konferansens programkomité har kvinner vært spesielt godt representert. Bare en av 11 medlemmer er kvinne. Det er LO-topp Vigdis Ravnøy.

— Jeg er helt enig i at det er altfor få kvinner. Min oppgave har vært å hente folk fra fagbevegelse, og jeg har funnet kvinner. De andre skulle fylle opp med folk etter andre tema, sier Ravnøy.

- Ønsket halvparten

Professor Frank Aarebrot har vært en av de mest sentrale i arbeidet med konferansen. Han forklarer at de gikk ut med et mål om halvparten kvinner, men at det viste seg umulig, på grunn av lav andel kvinner på det nivået man ønsket seg på konferansen.

— Vi må ha folk som har kvalifiserte meninger om Grunnloven. I Høyesterett er det flest menn, Sivilombudsmannen er en mann osv. Vi har fylt opp kvinnekvoten med LO-leder Gerd-Liv Valla, sier Aarebrot.

Blant syv rikspolitikere som deltar, er bare to kvinner. De to partisekretærene Martin Kolberg (A) og Geir Mo (Frp) deltar også.

— Dette er de to ledende partisekretærene i Norge. Hadde konferansen vært for noen år siden, hadde Ap-sekretæren vært en kvinne, forklarer Aarebrot.

Han har ikke oversikt over hvor mange kvinner som er spurt, og hvor mange som har sagt nei. Men han tror at mange kvinner kvier seg for å ta på seg ekstra oppgaver.

— Det virker som om kvinner unnslår seg for det lille ekstra, det kan forklare en del, sier Aarebrot.

Konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Sparebanken Vest, stiftelsen Fritt Ord, NHO, LO og Norges Handelshøyskole.

KVINNEKVOTEN: Gerd-Liv Valla. FOTO: JARL FR. ERICHSEN, SCANPIX