Årsaken er nemlig at sprengningsarbeidet skal foregå 65 meter over den undersjøiske Bjorøytunnelen fra 1996.

— Hva skjer om noe uforutsett skjer, som får langvarige konsekvenser? Sitter vi da igjen med fritidsboliger i stedet for hus? Mange unge har investert store penger for å bo på Bjorøy, og sitter nå med en stor klump i magen.

Det sa Bjorøy-beboer Berit Tuv til stor applaus på gårsdagens folkemøte.I dag er tunnelen eneste veiforbindelse fra Bjorøy til fastlandet. På øyen bor det om lag 850 innbyggere, og mange jobber på fastlandet.

I panelet satt både ordførere, Statens vegvesen, Kystverket og fylkeskommunen. Det er også utarbeidet en egen beredskapsplan i forkant av sprengingsarbeidet.

Det har ikke fjernet usikkerheten hos beboerne på Bjorøy.

Trygg på beredskapsplan

Vatlestraumen er kjent for vanskelige forhold, og i 2004 omkom 18 personer da MS «Rocknes» støtte på undervannsgrunnen som nå skal fjernes.

Flere tilhørere var kritiske til beredskapsplanen, og mente den ikke hadde tatt innover alle konsekvensene av å stenge tunnelen over lengre tid.

— Mange arbeider på den andre siden av sundet, og har jobber som er viktige for andres liv og helse. Hva skjer den dagen disse eventuelt blir igjen på øyen? spurte en tilhører.Beredskapssjef Roy Erik Hansen fra Fjell kommune prøvde å berolige tilhørerne så godt han kunne, men hadde ikke svar på alle spørsmålene.

— Dersom det verste skulle skje, og tunnelen må stenges over lengre tid, skal all kommunal drift foregå som normalt, sa han.

Hansen påpekte at man ikke kan ha alle svar nå, men var trygg på beredskapsplanen. I beredskapsplanen har de tre kommunene Fjell, Sund og Bergen alle vært involvert.

Mener tunnelen tåler det

Under selve sprengningsarbeidet vil tunnelen bli stengt rundt en times tid hver dag i anleggsperioden. Etter hver sprengning, skal tunnelen kontrolleres for eventuelle skader, før den åpnes opp igjen for vanlig trafikk.

I panelet var man opptatt av at risikoen ved arbeidet var grundig undersøkt. Konklusjonen deres var klar: Sjansen er veldig liten for at tunnelen vil bli skadet eller ødelagt.— Det er en umulighet at tunnelen skal klappe sammen, til det vil rystelsene bli for små. Hvis det hadde vært en mulighet, hadde tunnelen i dag vært farlig, og ville blitt stengt allerede, sa byggeleder Torfinn Zakariassen fra Kystverket.

Han mener den eneste risikoen ligger i at arbeidet kan føre til at mer vann lekker inn i tunnelen. Ifølge Statens vegvesen vil noe slikt ikke være et stort problem.

Arbeidet utsatt lenge

Arbeidet skulle opprinnelig startet i september 2011, men er blitt utsatt en rekke ganger.

En av grunnene til dette, var usikkerhet rundt hvem som skulle sitte med det økonomiske ansvaret dersom noe uforutsett skulle skje.

Til slutt er det avklart at det er Kystverket som skal måtte ta kostnadene knyttet til en potensiell, langvarig stenging av Bjorøytunnelen.

— Jeg tror nok Kystverket har syntes vi i kommunen har vært litt plagsomme, men det har vært viktig for oss å få alt klart for forhånd, sa Eli Årdal Berland (H), ordfører i Fjell kommune.