Det dype hullet gapte mot folk i krysset mellom Kong Oscars gate og Strømgaten fredag ettermiddag. Hullet, som var på en kvadratmeter, førte til at politiet måtte stenge det ene kjørefeltet for trafikk ved 15-tiden. Først etter tre timers arbeid var hullet fylt, og veien kunne igjen åpnes for fri ferdsel.

— Hullet oppsto da en bil passerte. Bilen fikk det ene hjulet nedi, men klarte å komme seg opp igjen ved egen hjelp, forteller politiets operasjonsleder Osvald Nordvik.

Liten hule

Sett ovenfra så ikke hullet veldig skremmende ut - bergensbilistene er jo vant til hullete sentrumsgater. Men en titt nedi avslørte at det var to meter dypt og ble bredere jo lenger ned man kom. Da BTs journalist tråkket på kanten, truet større deler av gategrunnen med å gi etter.

Fire politifolk hadde sin fulle hyre med å dirigere trafikken over i den ene kjørebanen som fortsatt sto på fast grunn.

Har skjedd før

— Det var tørt i hullet, så ingenting tyder på at det oppsto som følge av et vannledningsbrudd, opplyser Geir Helleseth ved Vaktsentralen til Bergen kommune.

Det er ikke første gangen brosteinsgater i Bergen raser sammen. For mange år siden skjedde det samme i Engen, ifølge Helleseth. Årsaken til at «hulen» oppsto, ble visstnok aldri klarlagt.

Mandag vil Statens vegvesen og Bergen kommune ha et møte for å prøve å finne årsaken til hulrommet under Kong Oscars gate. Trolig vil de gå inn for å filme i avløpsrørene under stedet, for å undersøke muligheten for lekkasje.

Kan være mange hulrom

Det finnes ingen rutiner for å undersøke om det er fast grunn under gamle brosteinsgater i Bergen, ifølge Helleseth. En kan derfor ikke se bort fra at brosteinen henger «i løse luften» mange andre steder i byen.

— Jeg vet ikke om det finnes utstyr for slike undersøkelser engang. Det er i hvert fall ingen som går og kakker i gatene for å finne ut om det er hult under, sier Helleseth.

PASS OPP! Bilister og fotgjengere fikk nok et hull å passe seg for i Bergen sentrum Og dette var to meter dypt.
FOTO: HELGE SKODVIN