Problemet er ikke at Stortinget bruker en beregnet avkastning av oljefondet, mener statsråden.

— Nei, problemet er at vi oppå denne bruken av oljepenger har hatt en lønnsutvikling som er langt høyere enn hos våre konkurrentland. Dessuten har vi hatt svikt i viktige internasjonale markeder.

Derfor skjer utflytting og nedlegging av industriarbeidsplasser raskere enn vi regnet med. Og det gir grunn til bekymring sier Norman. Han minner likevel om at et også skapes nye arbeidsplasser slik at nettoreduksjonen foreløpig ikke er dramatisk.