I Bergen må enslige forsørgere betale full sats i de kommunale barnehagene — selv om inntekten er lav. Kommunen begrunner det med at enslige forsørgere får hjelp fra staten med barnehageutgiftene.

Aleneforeldreforeningen hevder at aleneforeldre skal ha både redusert kommunal sats og støtte fra staten, ikke bare den statlige støtten.

— For storparten av byens enslige forsørgere koster kommunens praksis tusenvis av kroner i året, påpeker Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen.

Refs fra ombudet

Likestillingsombudet støtter aleneforeldrene. I et brev til Bergen kommune konkluderer likestillingsombudet med at kommunen bryter med plikten til å arbeide aktivt for likestilling.

Barnehagebyråd Ruth Grung akter ikke å rette seg etter likestillingsombudet. Ombudet har ingen styringsrett overfor kommunen, fastslår hun.

— Vi vil avvente en eventuell instruks fra Barne- og familiedepartementet, som nå skal se på saken, sier Grung til Bergens Tidende.

Grung mener kommunen ivaretar en god sosial profil gjennom dagens ordning. Enslige forsørgere må riktignok betale full sats - 2870 kroner - i de kommunale barnehagene. Men for storparten dekker staten 66 prosent av barnehageutgiftene. I tillegg har kommunen en særordning for enslige som har svært lav inntekt. Disse kan søke om helt eller delvis friplass.

Men enslige forsørgere får ikke ta del i den kommunale moderasjonsordning som gir redusert betaling for familier med mindre enn 235.000 kroner i inntekt.

Sparer millioner

Denne praksisen sparer kommunen for store beløp. Ifølge fylkestrygdekontoret ble det i fjor utbetalt 37,6 millioner i statlig støtte til barnetilsyn i Bergen kommune. Hvor mye av dette som var barnehageutgifter, fremgår ikke av trygdekontorets oversikt.

Ruth Grung gjør det klart at andre må betale mer, dersom enslige forsørgere skal få del i den kommunale refusjonen.

Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen krever at kommunen nå retter seg etter likestillingsombudet.

— Støtteordningene for enslige forsørgere er ikke ment som en ekstra inntektskilde for kommunen, sier han og legger til:

— Moralsk sett hadde det vært bedre om kommunen heller satte opp prisen for familier med virkelig høy inntekt, fremfor å frata enslige forsørgere retten til en ekstra fordel.