Grung har i intervju med BT sagt at Ap ønsker å bygge 30-40.000 nye boliger på Nygårdstangen og langs Store Lungegårdsvann. I ettertid har Grung moderert ambisjonene til «boliger for 20-30.000 mennesker».

BOBs informasjonssjef Ole Irgens karakteriserer Grungs boligplan som «helt hinsides». Reaksjonen til BOB fikk arkitektene Haakon R. Rasmussen og Sixten Rahlff til å ta til motmæle:

Heis-peis-parkering

— BOB kommenterer Grungs utspill som om hun snakket om et konkret boligprosjekt. Det blir helt feil. Grungs utspill må forstås som en visjon for Bergen sentrum. Når en sentral Ap-politiker vil doble innbyggertallet i sentrum, har ikke byggebransjen råd til å la det utspillet gå fra seg, sier Haakon R. Rasmussen og legger til:

— Hva vil det bety for trafikken, næringslivet og restaurantene å bosette så mange mennesker i sentrum? Her snakker vi om å skaffe oss en strategi for byutviklingen, sier han og blir supplert av kollega Rahlff:

— Slike strategier krever helt andre byggløsninger enn dagens tradisjonelle 100 kvadratmeters leiligheter for heis-peis-parkering-generasjonen. Det er disse menneskene som nå inntar sentrum. Det er disse BOB bygger boliger for både på Georgernes og langs Damsgårdssundet. Vi tolker Grungs utspill som en vilje til å skaffe også andre mennesker bolig i sentrum. Derfor er dette utspillet så utrolig bra, mener Rasmussen og Rahlff hos 3RW arkitekter.

— Dropp lokket Høyres gruppeleder Martin Smith-Sivertsen, er enig med Grung i sak, men uenig i byggeløsning. – Grung må snarest skrinlegge tanken om å bygge lokk over godsterminalen og boliger på toppen av lokket, sier han.

Et slikt lokk må ha ganske betydelig høyde og samtidig nærmest sveve for ikke å komme i konflikt med godstrafikken.

I stedet må godsterminalen flyttes. Enten til Arna eller Dokken, mener Smith-Sivertsen. Høyres gruppeleder er glad for at kommunen vil igangsette en byplankonkurranse for området.

— Vi snakker om svære områder. Bare terminalen og kommunens eiendommer på Nygårdstangen utgjør over 100 mål. Vi ser for oss at det her kan anlegges en hel bydel, med parker, kvartaler og skikkelige byhus, sier Smith-Sivertsen til BT.