RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no

Hun vant andre valgomgang og fikk 69 stemmer. Lubna Jaffery fikk 36 stemmer.

Jan Kristoffer Mathiassen falt ut i første valgomgang.

Valget ble den mest spennende saken på årsmøtet som forsatte i Folkets Hus søndag formiddag. Debatten om de tre kandidater tok over en time og mer 20 talere engasjerte seg..

De som argumenterte for Grung, la vekt på at hun var kvinne, og at hun er frittalene.

— Ruth tro feil om bybanen. Men det må ikke bli hennes bane, sa Janeke Vatne.

NESTLEDER: Ruth Grung ble valgt til ny nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen søndag.Foto: Helge Sunde