Den kommuneansatte kvinnen har erkjent underslaget fra fagforeningens kasse. Men hun er ikke enig i beløpet som Kommuneforbundet hevder er underslått. Etter at saken ble meldt til politiet, er kvinnen nå siktet for grovt underslag, skriver BA.

Norsk Kommuneforbund Bergen anmeldte den tillitsvalgte kvinnen for underslag av fagforeningen sine penger, men på det tidspunktet visste ikke Kommuneforbundet hvor stort beløp det dreide seg om. Norsk Kommuneforbund fortok i 2000 en omorganisering av sine mange foreninger i Bergen. I forbindelse med en sammenslåing av foreningen kvinnen var leder for, ble underslaget oppdaget.

— Medlemmene av Kommuneforbundet blir ikke skadelidende på grunn av underslaget. Vi er forsikret mot denne typer saker, sier leder for Kommuneforbundet Bergen, Bernt Vederhus, til bt.no.

Underslaget skal ha skjedd ved at kvinnen tappet fagforeningens konto over en periode på seks til åtte år i løpet av 1990-tallet. Kvinnen har i sin forklaring bestridt både beløpet og at underslagene har foregått over en såpass lang periode, skriver BA i dag.

— Vi kjenner til at hun har hatt sitt å slite med her i livet. Likevel er underslag slett ikke noe vi kan ta med silkehansker på. Hele vår organisasjon er basert på tillit. Vi synes selvfølgelig ikke det var noe kjekt, men da dette ble oppdaget hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til politiet med saken, sier Vederhus til BA.