• Grovrenskingen av oljen etter «Rocknes»-forliset er unnagjort. 1000 kubikkmeter oljebefengt masse er tatt opp. Over påske går vi for fullt løs på finrenskingen.

TOR LEIF PEDERSEN

Leder for det interkommunale aksjonsutvalget mot akutt forurensning (IUA), havnedirektør Morten Meibom, sier dette til Bergens Tidende. Han forteller at det er kokt ut om lag 80 tonn olje av de 1000 kubikkmeterne masse som er tatt opp.

Oljevernaksjonen har nå vart i elleve uker, men ennå gjenstår det et omfattende saneringsarbeid før aksjonen kan avsluttes. Det gode vårværet inneværende uke har gitt gode arbeidsforhold for de 120 personene med 30 båter som er involvert i strandrensingen.

Fem nye posisjoner med oljeforurensning ble registrert denne uken — alle i Øygarden kommune.

Innsats mange steder

Denne uken har det vært arbeidet følgende steder:

Askøy kommune: ved Lamholmen, Færøy, Skorpo, Follese, Jektevik og Hanøytangen.

Fjell kommune: Langholmen, Høgøyna, Steinsundholmen, Sigge skjæret, Gavlen, Storvika, Skrubbholmen, Ringholmen, Vonfluholmen Nord, Grusholmen, Fugleskjær, Rumpetangen, Notholmen, Snekkevik sør, Snekkevikspollen, Langholmen, Høgøyna, Haugholmen, Bildøy, Skardbogvika og Austrevågen.

Bergen kommune: i Lille Kongshavn, Magnevika, Myravika, Godvika, Ramsvik, Pollen, Kalandsholmen, østre og vestre side av Kongshavnsholmen og Kongshavn.

Øygarden kommune: strandområdet nord for Ulvsund bro, Sandvikstangen, Trovikneset og Breivika hyttegrend.

Målsettingen nådd

— Målsettingen om at grovsaneringen skal være ferdig til påske, er nådd. Aksjonen er nå inne i en omstillingsfase, forteller Meibom.

— Den nåværende organiseringen skal fortsette frem til en til to uker etter påske. Det vil ikke bli arbeidet i strandsonen i påsken. Men det vil bli opprettholdt en viss beredskap dersom det skulle bli nødvendig å handle umiddelbart i påsken, sier han.

Etter hvert vil aksjonen nå gå over til finsanering. Da brukes høytrykksspyling med varmt vann for å fjerne olje fra kaier, strender og installasjoner. Lenser suger til seg den tynne oljefilmen som legger seg på sjøen når oljen spyles løs.

Torsdag ble det holdt et møte på CCB på Ågotnes for alt innsatspersonell for å orientere om status i strandsaneringsarbeidet og det videre arbeidet. Om lag 150 personer hadde møtt frem.

«Rocknes» blir spylt

Hittil er det registrert 179 arbeidsposisjoner på den 43 kilometer lange strandlinjen som er forurenset. Dette fordeler seg med 22.8 km i Fjell kommune, 9.5 i Bergen, 8 i Askøy og 2.6 i Øygarden kommune.

Snuoperasjonen av «Rocknes» ble nøye fulgt av IUA. Rederiet er pålagt å høytrykksspyle og rengjøre «Rocknes» før havaristen tas under slep til BMV på Laksevåg. Kravet er fremmet for å redusere risikoen for oljeforurensning under slepet.

Til nå er det påløpt utgifter på 13.3 millioner kroner i det opprenskningsarbeidet som er iverksatt av det interkommunale utvalget.

FINRENS: Eirik Ellingsund sprøyter 90 grader varmt vann med høytrykkspyler på denne kaien. Finrensing av strandsonen er et møysommelig arbeid.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ