Nyheten ble kjent torsdag klokken 13, og markert med jubel og champagne i Måløy.

— Samferdselsdepartementet har nå bedt Kystverket om å utarbeide et forprosjekt om Stad skipstunnel. Dette er en del av arbeidet med å utarbeide et forslag som kan legges fram for Stortinget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stad skipstunnel er omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023 og har blitt omtalt som et viktig prosjekt på vestlandskysten.

Plass til Hurtigruten

Skipstunnelen vil ha betydning for den kystgående delen av skipsfarten og næringslivet regionalt, ikke minst de mange frakteskipene som i dag ofte blir forsinket på sin vei langs kysten på grunn av dårlig vær ved Stad. Den vil også redusere ulykkesrisikoen forbi samme sted.

— På bakgrunn av tidligere forundersøkelser går vi nå videre med det største tunnelalternativet i forprosjektfasen. Det betyr at hurtigruteskipet MS Midnatsol kan seile gjennom tunnelen, sier samferdselsministeren.

I Måløy var det full jubel torsdag ettermiddag, med ordførere, ballonger og champagne.

— Dette er en svært god dag. Regjeringen har nå bestilt alt som skal til for å fatte et endelig beslutningsvedtak og starte byggingen av Stad Skipstunnel. Tiden for utgreiinger er over, nå er det tid for handling, sier Frank-Willy Djuvik (Frp).- Hvor sikker er du på at denne tunnelen virkelig kommer?

— Om regjeringen ikke ønsket dette, ville de ikke satt i gang et forprosjekt. Det skal fortsatt bevilges penger, men nå ligger vi an til at pengene kommer i statsbudsjettet 2017 eller 2018, så lenge Kystverket blir klar, sier Djuvik.

- Rattsø, ta deg en bolle!

Kostnaden for den banebrytende skipstunnelen er så langt beregnet til en drøy milliard kroner. Da professor Jørn Rattsø la frem sin produktivitetsrapport tidligere i år, ble skipstunnelen trukket frem som et prosjekt med lav samfunnsøkonomisk nytteverdi.

— Jørn Rattsø og Rattsø-utvalget kan ta seg en bolle. Det blir bygging av Stad skipstunnel, uavhengig av hva de måtte mene, triumferer Djuvik.

Stad skipstunnel har vært en gjenganger i avisspaltene i tiår. Bakgrunnen for prosjektet er de spesielle seilingsforholdene rundt Stad. En kombinasjon av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper krevende seilingsforhold med høye bølger, som kommer fra ulike kanter samtidig. Dette medfører blant annet at fartøy venter i stedet for å passere Stad under dårlige værforhold. Ulykkesrisikoen er også høyere enn på andre kyststrekninger.Fiskeeksportører og turistindustri er blant dem som har presset på for tunnelen. Den vil også kunne åpne for en hurtigbåtrute mellom Bergen/Florø og Ålesund, en strekning som i dag bare kan trafikkeres av større skip.

Dette har skjedd

Kystverket leverte i 2011 en konseptvalgutredning med to ulike alternativer for Stad skipstunnel, liten og stor tunnel. Konseptvalgutredningen var gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) som ble ferdigstilt i 2012, som gir anbefalinger og føringer for en forprosjektfase.

I budsjettet for 2014 ble det bevilget 5 millioner kroner til forundersøkelser om Stad skipstunnel, som grunnlag for å gå videre med prosessen i et forprosjekt. På bakgrunn av forundersøkelsene er det nå besluttet å gå videre med det store tunnelalternativet i forprosjektfasen. Dette alternativet er dimensjonert for at Hurtigrutens skip MS Midnatsol kan seile gjennom tunnelen.Forprosjektet skal gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2. Når kvalitetssikringen foreligger kan det legges frem en beslutningssak for Stortinget, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

DIMENSJONER: Slik er tunnelen foreslått.
ILLUSTRASJON: STAD SKIPSTUNNEL