Klagene fra Skanse-guttenes Forening og Stølestrøkenes velforening er avvist på samtlige punkt, fremgår det av avgjørelsen som ble sendt fra fylkesmannen like før helgen.

Direktør Borghild Lekve i Bergen Parkeringsselskap våger likevel ikke å si sikkert om og når anleggsarbeidet vil starte.

— Representanter for beboerne har fortalt oss at saken vil bli brakt inn for Sivilombudsmannen. Først må vi få avklart den siden av saken. Dessuten ønsker vi en dialog med beboerne på Skansen om hvordan utbyggingen kan gjennomføres til minst mulig ulempe for dem, sier Borghild Lekve til Bergens Tidende.

Striden rundt parkeringsanlegget på Skansen har rullet i flere år. Velforeningen og Skanse-guttenes Forening har ivret for et alternativ parkeringsanlegg skutt inn i fjellet bak Skanseparken. Kommunens alternativ er et underjordisk anlegg i og under Skansedammen, som vil redusere dammen til et 20 centimeter dypt vannspeil.

Etter flere runder i bystyre og komiteer, vedtok komité for byutvikling i januar i fjor å si ja til søknaden fra Bergen Parkeringsselskap. Det er klagen på dette vedtaket fylkesmannen nå har avvist.

193 biler vil det bli plass til under Skansedammen. Dette blir et boligsoneanlegg for beboerne i strøket, og finansieres med penger fra boligsonefondet. Prisen er tidligere anslått til 33 millioner kroner.

Fylkesmannen bekrefter for øvrig at Parkeringsselskapet ikke få stikke grabben i jorden før det foreligger en godkjent plan for parken på Skansen.