Her er noen av de høyest prioriterte anleggene i bydelene:

  • Bydelsparker: Turpark i Ytrebygda og gårdspark i Sædalen
  • Turvei og tursti: Løvstien og Gjeddevatn
  • Fisketiltak: Myrdalsvatnet og Møllendalselven
  • Parkeringsplasser: Myrdalsvatnet og Bogetveit
  • Badeplasser: Løvstakkvatnet og MyrdalsvatnetDet er behov for 93 nye badeplasser i Bergen kommune ifølge den nye friluftsmeldingen. Syv er satt opp på prioriteringslisten. Noe er gjort, men mye står igjen.

Tiltakene i friluftsmeldingen fra 2005 til 2009 har en økonomisk ramme på vel hundre millioner kroner og følger opp den første friluftsmeldingen fra 2001 til 2004. Den var et pionerarbeid i kommunen og et historisk viktig verktøy, ifølge planleggerne.

Meldingen gir en oversikt over hvilke prioriteringer som er gjort når det gjelder nyanlegg i sentrum og de øvrige bydelene på feltene bydelsparker, nærmiljøanlegg, turveier og turstier samt belysning, ridestier, badeplasser, fisketiltak og parkeringsplasser. Den gir også en prioritering av anlegg som må rustes opp.

Gårdspark og turpark

I bunnen for prioriteringene ligger at de forskjellige bydelene ikke er like, men har forskjellig karakter og forutsetninger. Det vil derfor ikke være nøyaktig like behov i for eksempel Åsane og Årstad bydel. Det er nærområdene i bydelene som skal prioriteres i tillegg til barn og folk med begrensede bevegelsesmuligheter.

Fana Amfi, turveier ved Myrdalsvatnet og parkeringsplass og turvei ved Arboretet er blant anlegg som ble gjennomført i den forrige planperioden. Belysning Munkebotn-Eidsvåg-Fløyen hører til tiltak som delvis er gjennomført. Gårdsparken i Sædalen og turparken i Ytrebygda er påbegynt men ikke ferdig. De er overført til den nye meldingen.

De største postene på investeringsbudsjettet er øremerket byfornying, fortetting til 21,8 millioner, turveinett til 13,4 millioner og nyanlegg av bydelsparker til 10 millioner. Til rehabilitering av Byparken er det beregnet 6 millioner og til Festplassen trinn 2,7 millioner.

Festplassen krevde sitt

Grunnen til at kommunen langt fra klarte å følge opp alt som sto på planen for 2001-2004 var blant annet at opprustningen av Festplassen krevde ekstra midler. I tillegg var det investeringsstopp i kommunen i 2004 og dessuten tok reguleringsplanarbeidet lengre tid enn forutsatt, blir det oppgitt i meldingen.

Meldingen har også en tabell over gjennomførte og delvis gjennomførte anlegg.

Behovet for nyanlegg og opprustning av eksisterende anlegg har fått en egen plass i meldingen. Det er her de 93 badeplassene Bergen trenger er listet opp. Sammen med mye annet det hadde vært fint å få til i årene fremover. Men til det trengs det mye mer tid. Og mye mer penger.