Ny og ofte motstridende forskning om alkoholforbruk i svangerskapet er en gjenganger i mediene. Denne uken er enda en studie blitt publisert.

Fosteret tar ikke skade, selv om mor drikker et vinglass eller to i uken, viser et stort forskningsprosjekt i regi av University College i London (UCL).

Trygg på meg selv

Jill Terserus med lille Noa på snart ett år synes at gravide bombarderes med ekspertråd og ulike forskningsresultater fra alle kanter.

— Jeg skjønner at man blir forvirret, særlig når rådene spriker. Men jeg velger å forholde meg til sunn fornuft. Noa er mitt tredje barn, og jeg har lært å være trygg på meg selv i stedet for å ta innover meg alt jeg hører om hva jeg skal og ikke skal gjøre. Alkohol og svangerskap hører ikke sammen. Jeg er svært forsiktig med det, men jeg har ikke vært helt fanatisk, heller. Et lite glass vin har det blitt innimellom, men i svært så moderate mengder og med lange mellomrom, sier hun.

11.000 femåringer

Over 11.000 femåringer er med i den britiske studien som har undersøkt om barna har tatt skade av alkoholen mødrene drakk i svangerskapet.

— Det er nå en voksende bevismengde for at et mindre alkoholinntak i svangerskapet ikke øker risikoen for utviklingsmessige skader, sier Dr. Yvonne Kelly ved UCL til BBC.

Forskere fra fire universiteter har utført studien, som er publisert i tidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health.

Liten effekt

  • Studien fra UCL viser en effekt til fordel for gravide som drikker litt, men effekten er svært liten, sier Knut Hordnes, nestleder i Norsk gynekologisk forening.

Faktisk viser studien også at barn med mødre som drakk i små mengder under svangerskapet, scoret høyere på kognitive tester og har mindre risiko for atferdsproblemer enn barn av mødre som sluttet helt å drikke i svangerskapet.

Men Hordnes tolker ikke dette som at alkohol i små mengder kan være bra for barnet.

— Studien peker på at et lavt alkoholforbruk er assosiert med de litt bedrestilte i samfunnet og at kanskje dette kompenserer for en mulig liten skadeeffekt av alkohol, sier Hordnes.

Nulltoleranse best

Knut Dalen, spesialist i klinisk nevropsykologi ved Universitetet i Bergen, sier at han har lest artikkelen og det bakenforliggende forskningsmaterialet grundig, og at den ikke endrer hans oppfatning om at gravide bør holde seg unna alkohol.

— Noe av det mest oppsiktsvekkende ved undersøkelsen, som for øvrig er grundig og god, er at barn av mødre som drikker opptil to glass vin i uken ser ut til å gjøre det bedre enn barn av mødre som er totalt avholdende.

— Men hvis man går dataene nærmere etter i sømmene viser det seg at det ikke er så enkelt.

Mødrene som drakk et par glass vin i uken var også de mest ressurssterke, og høy score hos barna i denne gruppen kan like godt ha sammenheng med arv, stimulering og miljø, sier Knut Dalen.

God investering

  • Selv om risikoen for å få et barn med skader statistisk sett er langt mindre enn sjansen for å få et friskt barn selv om man drikker alkohol, vil det enkelte barn som er født med alkoholskader slite med vansker gjennom et helt liv. Derfor er totalavhold fra alkohol i svangerskapet en god investering i både fysisk og psykisk helse, mener han.

En undersøkelse som Synovate har gjort for Helsedirektoratet har gjort for direktoratet i april i år viser at 26 prosent av befolkningen er helt eller delvis enige i at en gravid kan drikke et glass vin eller et glass øl til en middag, for

eksempel.

Si din mening i kommentarfeltet under!