Fylkesmannen har gitt sitt samtykke til forhåndstiltredelse, som betyr at Bybanen kan sette i gang byggearbeid før ekspropriasjonen av tomter er avklart.

— Det var noen få grunneiere som klaget på ekspropriasjonsvedtakene, og disse klagene førte ikke frem hos Fylkesmannen, sier Turid Gai, som er ansvarlig for grunnerverv ved Bybanekontoret.

Av rundt 160 grunneiere som må avstå eiendom langs Bybanen, har over 100 hittil inngått frivillige avtaler med Bybanekontoret. De resterende 55 eiendommene må eksproprieres. Hvor mye disse får i erstatning vil først bli avgjort av skjønnsretten i løpet av neste år.

Bybanedirektør Rune Haugsdal mener antallet som forventet.

— Fylkesmannens vedtak betyr at vi kan gjennomføre byggingen som planlagt.

Han tror antallet konfliktsaker vil bli atskillig mindre, siden mange fortsatt er i forhandlinger med Bybanen.

— Vi ønsker å inngå flest mulig frivillige avtaler, men vil holde seg på prisnivået som andre grunneiere har fått, sier Gai.