Vedtaket ble gjort mot stemmene fra Arbeiderpartiet og SV. For to år siden stanset Ap planer om et parkeringshus på tomten.

Etter valget i fjor kom selskapet Pallas AS tilbake med plan om et kombinert gjeste— og parkeringshus.

De planlegger et hus med 83 boenheter, resepsjon og frokostrestaurant i de fem etasjene av bygget som er over bakkenivå. Under huset planlegger de parkeringsanlegg i fire etasjer med plass til rundt 100 biler. Det er langt mer enn gjestehuset trenger. I innstillingen fra byrådet, som komitéflertallet sluttet seg til, heter det at den overskytende parkeringskapasiteten skal brukes til å fjerne parkeringsplasser på gateplan.