Kommunedelplanen legger rammene for det som vil bli Vestlandets største hytteby i utvidelsen av dagens Voss Fjellandsby.

Hittil er det bygget 300 hytter og leiligheter i området. Kommunedelplanen innebærer en tidobling av antall boenheter.

— Dette er en av de største planlagte utbyggingene i Hordaland. Vi har hatt enkelte innsigelser, men er fornøyde med å ha kommet til enighet med Voss kommune, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Les også: Satsar tungt i Myrkdalen

Like stor som Trysil

Det er Opus AS som har utarbeidet kommunedelplanen på vegne av utbyggerne og Voss kommune. Planen omfatter et område på 40 kvadratkilometer og inneholder blant annet det som vil bli et av Norges største alpinanlegg.

Med kapasitet på 14.000 skiturister i bakken daglig, vil Myrkdalen bli like stor som Trysil.

Fylkesmannens innsigelser knyttet seg blant annet til hensynet til villreinen. Nå er den vestligste heisen fjernet, og skianlegget er flyttet fra det sårbare trekkområdet for villreinen. Fylkesmannens miljøvernavdeling vil følge opp villreininteressene under utbyggingen.

Ønsker lykke til

Kommunen og Fylkesmannen har også blitt enige om byggeforbud i en 50-meterssone rundt alle vassdrag. Dessuten er enkelte planlagte utbyggingsområder tatt ut av planen.

— Innsigelsen fra fylkesmannen har ført til en del omdisponeringer av arealer og hensynet til villreinen er også tilbørlig ivaretatt. Jeg ønsker utbyggerne lykke til med et prosjekt som vil ha stor betydning for Myrkdalen og Voss kommune, sier Alsaker.

Hva synes du om planene? Bruk kommentarfeltet.