Mot stemmene til Høyre og Frp gikk flertallet i komité for miljø— byutvikling og teknikk i går kveld inn for at bybanen skal gå i eget kollektivfelt gjennom Bjørnsons gate og Inndalsveien.

Høyre ønsket primært å utsette hele reguleringsplanen for bybanen til etter 1. november. Da utsettelsesforslaget falt, stemte Høyre og Frp mot å vedta planen for strekningen Bjørnsonsgate-Wergeland.

Høyres Christopher Brun tok til orde for å vurdere en tunnel fra Strømmen til Kronstad i stedet for å ta et kjørefelt i Inndalsveien.

Næringsdrivende i området, med Knut Galtung Døsvig i spissen, stilte på møtet og advarte. Etter deres mening vil den foreslåtte løsningen på Kronstad true både arbeidsplasser og nysatsing i området.

Lars Stendal fra bybanekontoret avviste innvendingene fra delegasjonen. Slik han ser det er problemet den voldsomme trafikkveksten som er ventet over Fjøsanger, ikke bybanetraseen.

— Frem mot 2015 vil dagens system gå tett dersom vi ikke foretar oss noe, sa Stendal.

Ifølge den nå vedtatte planen skal Fjøsangerveien få toplans kryss. Dette vil øke kapasiteten på Fjøsangerveien så mye at Kanalveien og andre tilstøtende veier skånes for lekkasje-trafikkk.

Stendal avviste også påstandene om at bedriftene langs Kanalveien sperres inne. Dette var likevel ikke nok til å berolige mindretallet i komiteen, som altså ville vente til etter valget med å banke saken gjennom.