Partiet har satt sammen en liste med tiltak som de tror et bredt flertall i bystyret kan velsigne i forkant av høstens valg.

— Klimaendringer og miljø er et av de heteste temaene blant folk. Derfor må vi kunne kreve at alle partier flagger hva de står for i klimapolitikken, sier Hallgeir Hatlevik, som er byrådskandidat for Ap.

Den tidligere politiske rådgiveren for statsråd Grete Knudsen har stått i spissen for arbeidet med å komme frem til Aps klima- og miljøliste.

Lengre bybane

Dette er noen av punktene - med Hatleviks kommentarer:

***** Bybanen må utvides til Loddefjord og Åsane, og forlenges til Flesland.

— Det vil vi ha et vedtak om i kommende bystyreperiode, slik at utvidelsen kan skje så raskt som mulig, sier Hatlevik.

***** Gjeninnføre piggdekkavgiften til vinteren. Målet denne gang bør være 90 prosent reduksjon i piggdekkbruk.

— Dessuten kan inntektene fra avgiften brukes til andre tiltak for å bedre luftkvaliteten.

***** Alle kommunale biler må enten være el-biler eller gå på biodrivstoff. Alle drivstofforhandlere må tilby miljøvennlig drivstoff.

— Her har byrådet kommet med fornuftige vedtak, men de må følges opp i praksis. Dessuten bør det komme nasjonale påbud.

Pant for oljefyren

***** Etablere et fullstendig sykkel- og gangnett med belysning.

— Arbeidet med dette er i gang, men bør forseres gjennom neste periode. Dessuten må vedlikeholdet bli bedre.

***** Innføre miljøpant på oljefyrer for å stimulere alle eiere av bygg i Bergen til å installere miljøvennlig oppvarming og energisparing. Returordningen for vedovner bør videreføres.

— Selv byttet jeg min gamle ovn, noe som har gitt meg 15 prosent lavere strømforbruk. Store bygg kan bytte oljefyren med fjernvarme, pellets eller andre miljøvennlige løsninger.

***** All arealplanlegging skal underlegges streng analyse av miljøkonsekvenser.

— Vi må bygge langs hovedtransportårene og fortette ved bydelssentrene.

I tillegg inneholder forslaget punkter om flere returstasjoner, kutt i petroleumsindustrien, lyntog til Oslo og elektrifisering av havnen for å hindre utslipp fra cruisebåter til kai.

Ikke veiprising ennå

Derimot står det ingenting om veiprising eller rushtidsavgift, som både Kristelig Folkeparti, Venstre, SV og RV går inn for. Hatlevik er ikke fremmed for tanken, men vil avvente en avklaring fra Stortinget.

— I utgangspunktet vil vi ikke straffe folk for å kjøre bil, men belønne de som velger kollektivtransport. Men veiprising er en mulig måte å finansiere enkelte av tiltakene. Da må vi få lov av Stortinget til å bruke slike virkemidler, sier han.

Hatlevik vil ha et spleiselag for å finansiere tiltakene.

— Staten må ta sin del, men bilistene blir helt sikkert nødt til å betale for en del av dette ved hjelp av bompenger, sier han.

Opprørt over Frp

55 prosent av CO2-utslippene i Bergen kommer fra transport. Hatlevik skulle gjerne sett en ordning der kommunen ble belønnet for kutt.

— Tenk om vi kunne selge klimakvoter når vi fikk ned biltrafikken, fabulerer han.

Hatlevik mener Frp og Siv Jensens klimaholdning er opprørende.

— Det er umoralsk å si at nordmenn har større rett til å forurense enn andre. Derfor må vi kutte i våre utslipp innenlands. Vi har ryddet opp til lands og i vannet. Atmosfæren er den siste store bossplassen.

KJØR KOLLEKTIVT: Hallgeir Hatlevik (Ap) mener kollektivtrafikk er nøkkelen til å redusere Bergens CO2-utslipp. ¿ Det vil samtidig redusere køene og gi bedrebyluft, sier han. Nå inviterer Ap de andre partiene med på et bredt klimaforlik.
Sævig, Rune