— Vi ser på muligheten for å bygge et akvarium som strekker seg over flere etasjer under glasstaket, sier Trond Tystad, styreleder i Zachariasbryggen AS.

Forrige uke fikk selskapet godkjent planene for ombygging og påbygging av restaurant- og kontorbygget på Torget. Planen om egen reketrapp er overlatt til kommunen. Nå handler det om å utvide og fornye selve bygget.

— Vi er glad for anledningen vi får til å løfte Zachariasbryggen tilbake til nybyggstandard. Det viktigste vi oppnår er å gjøre glassgangen gjennom bygget mer attraktiv, høyere og lysere. Samtidig vil påbygget gjøre at vi kan ta i bruk areal som ligger der ubrukt i dag, sier Tystad.

Påbygget er på totalt 1000 kvadrat, mens dagens bygg er 3000 kvadratmeter.

Når og hvordan ombyggingen skal gjennomføres er ikke avgjort, heller ikke om dagens leietakere må ut mens ombyggingen pågår. Det avhenger av hvilke avtaler som er mulig å få med leietakerne og entreprenører. Den opprinnelige fremdriftsplanen har for lengst sprukket, fordi de første planene kolliderte med kommunens egne planer for å ruste opp Torget.

AKVARIUM: Slik ser eierne av Zachariasbryggen for seg at det kan bli med et gigantisk akvarium under glasstaket.