Den lenge planlagte bydelsparken i Loddefjord kan nå bli en realitet.

Ti år etter at den ble planlagt, er bydelsparken i Loddefjord bare et bystyrevedtak unna.

Vestparken skal ligge i området mellom bebyggelsen i Vestre Vadmyra/Hetlevikåsen og Storavatn.

Jeg tror at dette er viktig for bydelen. Det kan høyne livskvaliteten i Loddefjord

Arvid Nilssen, leder i Laksevåg bydelsstyre

— Det er viktig at vi som politikere legger til rette for at flere kan ta i bruk naturen rundt oss til rekreasjon og opplevelse, sier Ruth Grung (Ap), leder for Komite for miljø og byutvikling.

Tre nye broer

Den nye parken skal legge til rette for et mangfold av aktiviteter og opplevelser, ulike typer friluftsliv, nærmiljøaktivitet og idrettslig lek på friområdene, ifølge planforslaget. Eksisterende natur, landskap og infrastruktur skal i all hovedsak opprettholdes.

Parken skal gi bydelen et etterlengtet og attraktivt turområde som blir knyttet sammen med Alvøen-området ved hjelp av tre broer.

Det er levert protest mot broene, men flere politikere mener at de vil forsterke opplevelsen og tilgjengeligheten til området.

Både Byrådet og Komite for miljø og byutvikling går inn for broene.

— Vi mener at de må utformes slik at de både gir mulighet til bruk av vannet og at de står til landskapet, sier Grung.

Ville bygge boliger

Reguleringsplanen har vært oppe til endelig politisk vedtak tre ganger siden 2004, og utsatt hver gang på grunn av grunneiernes innspill.

Men nå har politikerne i stor grad bestemt seg. De vil ha park, men er også opptatt av at grunneierne skal bli hørt i saken.

— Vi er også interessert i at grunneier skal få drive videre med sin landbruksaktivitet og lytter gjerne til synspunkter på hvordan det kan gjennomføres. Vi følger også opp i budsjettet hvordan anlegget skal vedlikeholdes, sier Grung.

Grunneierne er positivt innstilt til parken, men har levert innsigelser i saken.

Sameiet Loddefjord/Hetlevik, som ønsker å bygge boliger nord for Vestparken, ønsker at hele området skal inn i reguleringsplanen og bli regulert som en enhet. Dette mener de er en rimelig motytelse for å gi fra seg 300 måls tomt til Vestparken. Det er ikke Byrådet enig i. De vil ha boligtomten, som ligger utenfor Vestpark-området, regulert for seg og behandlet som egen sak.

Politikerne ønsker for å binde sammen øyene i området for å kunne tilby turgåerne en mulighet for å gå rundtur i området. Alvøen Gård ønsker ikke bygging av de tre planlagte broene.

Dette er årsakene til grunneiernes innsigelser.

Bedre livskvalitet

Arvid Nilssen, leder i Laksevåg bydelsstyre (KrF) er veldig glad for at det er blåst nytt liv i parkplanene.

— Jeg tror at dette er viktig for bydelen. Det er viktig å få inn positive elementer som friluftsområder. Det kan høyne livskvaliteten for dem som bor i sentrale strøk i Loddefjord, og det er bra i forhold til levekårsundersøkelsen, som gir dårlig score på økonomi og boliger, sier Nilssen.

Byrådets innstilling til bystyret er å vedta ny reguleringsplan for Laksevåg. Da kan Vestparken bydelspark og tilknyttede turveier blir en realitet. Saken skal opp i Bystyret før jul.

Hva synes du om planene? Si din mening her.

VESTPARK: Området rundt Storavatnet vil gi enda flere turmuligheter i Loddefjord. FOTO: Rune Berentsen
BROER: Vestparken omfatter også øyer som skal bindes sammen med fastlandet med tre broer. FOTO: Rune Berentsen