Flertallet bestående av Høyre, Frp, KrF, Pensjonistpartiet og Ap valgte å trosse trusselen fra landbruksdirektøren om innsigelse og nye ekstraomganger for kommunedelplanen for Åsane. Thor Brekkeflat (Ap) stilte dessuten spørsmål ved om landbruksmyndighetene har noe faktisk grunnlag for å protestere mot utbygging på Nyborg.

Området der Nyborg Næringspark vil etablere 2000 arbeidsplasser, har aldri vært regulert som landbruksområde, påpekte Brekkeflat. I årevis har dette vært avsatt til næringsutvikling. — Det er planavdelingen som vil gjøre det til friområde, ikke vi som vil omgjøre det fra friområde, sa Brekkeflat.

Mindretallet advarte fånyttes mot å slippe gravemaskinene til på den til nå urørte siden av motorveien.

— Hvis de først får bygge, er Mellingen neste, lød advarselen fra RVs Tor Sundbye.

Venstres Hans-Carl Tveit fremholdt at kommunedelplanen inneholder 250 dekar med ubrukt næringsareal, som i stedet kan bygges ut. Både Venstre og SV advarte mot å spre senterutviklingen i Åsane.

Et flertall vedtok å ta Nyborg ut av kommunedelplanen dersom fylkeslandbruksstyret faktisk reiser innsigelse. Byråd Nils Arild Johnsen (Sp) stiller seg imidlertid tvilende til at dette blir akseptert av vokterne på Statens Hus.

GRØNT LYS: Det skraverte området er planlagt som næringspark. Nederst motorveien og Gullgruven.
GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH