Den vil ligge 25 meter fra stranden, midt i et friluftsområde og nå blir den høyst trolig bygd. I idylliske omgivelser på Milde skal Trond Mohn bygge sin strandvilla, og i går fikk han grønt lys fra fylkesmann Svein Alsaker.

— Vi vil ikke klage på kommunens vedtak, sier Alsaker.

I Komité for miljø og byutvikling sikret Ap, Høyre og Frp flertall for villaen, som krever dispensasjon fra strandsoneloven og kommunens reguleringsplan.

Fylkesmannen får automatisk slike saker på sitt bord, men vil denne gangen ikke klage saken inn til Miljøverndepartementet.

— Et av momentene er at det omsøkte bygget ikke berører funksjonell strandsonen i nevneverdig grad.

— Hva betyr funksjonell strandsone?

— Vel, det virker ikke inn på strandsonen, for å si slik. Og så er det et argument til: Området fremstår som privatisert i dag, og er allerede «stengt» fra landsiden. Det er bygd boliger, garasjer og et atelier i nærheten, og veiene inn i området er private veier. Dette er heller ikke område der folk har gått i land eller har badet. Det har å gjøre med topografien, sier Alsaker, som presiserer at miljøvernavdelingen hans er enig med han i vurderingen.

Det eneste som kan lage krøll for Mohns planer nå, er om et av partiene som stemte imot planene selv vil klage saken inn til Miljøverndepartementet.

— Det må vi se på om vi skal, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i bystyret.

Hun mener saken bekrefter den praksis Bergen og andre vestlandskommuner har, med privatisering av strandsonen.

STRID: Det vakte oppsikt og skapte debatt da det ble klart at Trond Mohn ville bygge sin pensjonistbolig her på Skiparneset på Milde.
Helge Sunde