OLAV GARVIK

— Dette er en stor dag for oss her i kommunen. Nå kan vi heise flaggene på nytt. Før kommunevalget i 2007 bør broen stå ferdig, kommenterer ordfører Helge André Njåstad (Frp).

Når stortingspresidenten klubber vedtaket gjennom fredag, i siste stortingsmøtet før jul, er absolutt siste hindring ryddet av veien. Da kan anbudsrunden starte.

Det er et relativt stort byggearbeid som settes i gang for å fullføre veistrekningen på 3,8 kilometer fra Huftarøy til Hundvåkøy.

I denne veistrekningen blir det tre broer og to steinfyllinger. En av fyllingene er så å si ferdig, og består av masse fra Bømlafjordtunnelen.