Den gamle lungen er litt tungpustet for tiden, litt betent og oppløst i kantene. Fontenen drypper stille forkjølet, mens springvannene sildrer halvskjevt i svanedammen. Svanedammen ý det er en stund siden den passet til navnet. Nå står en klump gjess ved vannkanten og orker ikke engang hvese astmatisk mot forbipasserende.

Nygårdsparken er i tilnærmet engelsk landskapsstil, signert en dansk gartner som vant konkurransen om utformingen. Med dammer og broer og smijern og skulpturer. Her har bergensere i generasjoner spasert mellom varmekjære løvtrær og rhododendronbusker, her har de slanget seg på markene eller stått som den berømte silden i tønnen ved konserter. Noen av oss husker Rolf Kirkvaag som kom med en ikke helt heldig bemerkning om Bergen en gang, og hva det var, har vi fortrengt, men vi husker at han fikk alle fremmøtte i parken den gangen til å tenne lightere eller fyrstikker, og det var et vakkert syn da bakkene ble fulle av små, blafrende lys. Da tilgav vi ham nesten bemerkningen — hvordan den nå lød.

Det er lenge siden vi har vandret i Nygårdsparken. Det er dunkelt under de store trekronene, og vi husker ikke helt hvilke veier som leder hvor. Der er mange å velge mellom. En ned til det lille platået der utsikten etter hvert er blitt så som så, en ut mot Jahnebakken, oppkalt etter konditor Jahn som hadde et traktørsted her og var pleiefar for Karoline Reimers, senere Bjørnson. Kan Bjørnstjerne ha oppsøkt Jahns kaker for så å finne jomfru Karoline like søt?

Ikke alle av parkens mangfoldige brukere i dag kan kalles søte, men de står nå der på haugen sin, og vanevandrere forsikrer oss andre at de er harmløse. Ikke en del av lungens begynnende betennelse med grønne virusangrep på broer og i asfalten rundt fontenedammen.

Nå er det imidlertid meldt om et mulig antibiotikum for Bergens store, gamle lunge: Den ferske forening Nygårdsparkens Venner. I denne byen full av venneforeninger er det nesten underlig at den ikke er kommet før. Men den er kommet i tide, for pasienten er oppegående, bare i begynnelsen på en infeksjon og derfor noe medtatt med behov for litt ekstra pleie og omsorg.

NEDSLITT: Mangel på vedlikehold preger Nygårdsparken.</p>FOTO: ARNE NILSEN
FONTENE:... drypper stille forkjølet...</p>FOTO: ARNE NILSEN
ALGER: Den grønne lungen er blitt betent.</p>FOTO: ARNE NILSEN