En tre måneder gammel hunngris ligger på rygg på operasjonsbordet på vivariumet ved Haukeland Universitetssykehus.

Grisen ligger i narkose. Det er åpent rundt hjertet.

Et kateter er ført inn i blodåren i lysken og inn til den ene kransarterien i hjertet.

Inn der pumpes insulin i tretti sekunder hvert tredje minutt.

— Vi skal finne ut hvordan vi kan forhindre skader ved hjerteinfarkt ved å forske på ulike forbehandlinger, sier Grete Slettom, hjertespesialist ved Haukeland og stipendiat ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen.

Ti prosent dør

Ti prosent av alle som får hjerteinfarkt og kommer til sykehus, dør av infarktet. Målet med forskningen er å få ned dødeligheten og hindre skadeomfang.

Slettom har valgt å bruke griser til forsøkene fordi grisehjerter ligner på menneskets hjerte.

— Vi jobber akkurat likt som på mennesker og bruker det samme utstyret, sier Slettom.

Tidligere har det vært vanlig å bruke hanndyr i forskning.

— Vi brukte mest hannrotter for eksempel, men nå forsker vi mer og mer på begge kjønn parallelt. Da har vi mulighet til å oppdage forskjeller mellom hann - og hunndyr, sier førsteamanuensis Anne Jonassen ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen.

— Behandlingen fungerer bedre på hannhjerter

Gjennom forskning på rotter er det blitt avdekket at det er forskjell på hjerter hos hunn og hanndyr.

— Hjertene hos hanner pumper bedre enn hos hunndyrene. Dette kan bety at den behandlingen vi har gitt, har fungert bedre for hanndyrene enn hunndyrene, sier Jonassen.

Hvis forsøkene med griser viser seg å være vellykkede, vil behandlingen senere bli prøvd på mennesker. Fortetting og annen sykdom i kransarteriene er noe som rammer mange.

— Sykdom i kransarteriene er den helt klart største gruppen blant dem som har hjertesykdom, sier Jan Erik Nordrehaug, avdelingsdirektør for hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Hjerteavdelingen ved Haukeland hadde i fjor i underkant av 10.000 pasienter innlagt. 60 prosent av pasientene blir innlagt fordi de trenger øyeblikkelig hjelp.