Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) er klar over at det er forskjellig praksis fra skole til skole.

— Hva synes du om at noen må betale lærerlønn av klassekassen, mens andre slipper?

— Jeg ser problemstillingen, og jeg skjønner også at reaksjonene på en slik ordning vil variere. Jeg vegrer meg likevel mot å karakterisere dette, sier Moltu.

Han sier at han nødig vil gripe inn mot skolene og definere strengt hva en skal gjøre.

— Det er ingen enkle løsninger her, og jeg har i utgangspunktet ikke lyst å gå ut med klare direktiver. En grunn til det, er at jeg ikke tror alle skoler ønsker slik styring, men at de heller ønsker å finne løsningene selv, sier Moltu.

Han utelukker likevel ikke at han kan bli nødt til å gå noe grundigere inn i saken.

— Synes du at lærerne bør få overtidsbetalt?

— En kan ikke forvente at lærerne skal si fra seg lønnen de har krav på, mener Moltu.

Han understreker at han mener slike klasseturer er verdifulle. Skolebyråden håper derfor at den enkelte skole klarer å løse utfordringene på egen hånd. Han innser likevel at saken fra Breimyra belyser utfordringene knyttet til gratisprinsippet i skolen.

— Jeg ser at en konsekvens av dette fort kan bli at det ikke arrangeres slike klasseturer der lærerne er med. Det ville i så fall være synd, sier Moltu.

STOLER PÅ SKOLENE: Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) håper at den enkelte skole finner egne løsninger, slik at det fortsatt kan arrangeres klasseturer.
Håvard Bjelland (ARKIV)