Det har avdeling for Miljørettet helsevern vedtatt.

Under en befaring i Markeveien 14 nylig opplevde folk fra Miljørettet helsevern støyen fra sprengningene i Klostergarasjen «som et skytevåpen i umiddelbar nærhet.»

Klostergarasjen AS møter det bebudete pålegget med å love beboervarsling på en ny hjemmeside på internett.

Fra før er det opprettet en epost-liste for varsling av lokale sameier og beboere som har bedt om å bli varslet på denne måten.

— I tillegg sender vi i disse dager ut en brosjyre i tre tusen eksemplarer til nabolaget, der vi orienterer om fremdriften og en rekke andre forhold, sier daglig leder for Klostergarasjen AS, Truls Lorentzen.

— Er varsling via internett godt nok når langt fra alle bruker internett?

— Derfor prøver vi også å finne andre måter å orientere på, sier Lorentzen.

«En plage»

I brevet fra Miljørettet helsevern til Klostergarasjen AS påpekes det at varsling av beboere og næringsdrivende i området er svært viktig.

«Vi er ... ikke i tvil om at den totale samlede støybelastningen kan være en plage, og gi nedsatt livskvalitet for enkelte beboere.» Det skriver avdelingsleder for Miljørettet helsevern i brevet Klostergarasjen AS mottok mandag.

Da folk fra avdelingen nylig tok oppstilling inne i en gang i Markeveien 14 under en sprengning, opplevde de rystelsene som overraskende kraftige.

«...nærmest som et skytevåpen i umiddelbar nærhet. Selv om vi ventet på detonasjonen var påkjenningen overraskende ubehagelig.» heter det i brevet.

For noen dager siden ble det gjort en tilsvarende test i et forretningslokale i Jon Smørs gate, under «pigging» i fjellmassene.

«Vi hørte da tydelige og ganske intensive bankeslag ... etter hvert som vi sto der og snakket med innehaveren av butikken, så ble lyden mer og plagsom.»

«Nødvendige hensyn»

Allerede i oktober ble det holdt et møte mellom Veidekke Entreprenør AS og Miljørettet helsevern.

«Slik vi ble orientert, så syntes det som om entreprenøren hadde tatt de nødvendige hensyn og forholdt seg til de retningslinjer som gjelder for midlertidig bygge- og anleggsarbeid», heter det.

Men utover vinteren mottok både bydelsoverlegen og Miljørettet helsevern stadig nye klager. Støyen og rystelsene ble beskrevet som forferdelig og ikke til å leve med.

Veidekke Entreprenør AS har i et nytt møte gitt uttrykk for at det er vanskelig å uføre arbeidet på en måte som gjør ulempene for naboene mindre enn i dag.

Av brevet fra Miljørettet helsevern fremgår det at støyen og rystelsene vil tilta mot slutten av anleggsperioden.

ANLEGGSTRAFIKK: Et sekstitall lastebiler kjører daglig steinmasser ut av Klostergarasjen. Nå skal nabolaget varsles om sprengninger via internett.<p/> FOTO: TRULS SYNNESTVEDT
UTSIKT: Fra leiligheten på Vestre Murallmenningen har Svein Knutsen (82) utsikt til anleggstrafikken ved Klostergarasjen, en utsikt han setter lite pris på.<p/> FOTO: TRULS SYNNESTVEDT