— Jeg synes det er høyst relevant å reise en debatt om dette i en tid da verdier diskuteres. Men vi kan ikke som politikere gripe inn og overprøve valgene til den kunstneriske lederen for Festspillene.- Byrådet rettet en henstilling til TV 2 om vurdere flytting av Hotell Cæsar? - Jeg synes det blir litt annerledes. Da dreide det seg om TV-programmer i beste sendetid og det handlet om barn. Barn er mer forsvarsløse enn voksne. Men det blir en helt annen dimensjon å gripe inn i den kunstneriske ytringsfrihet. Et teater- eller filmrepertoar skal ikke styres av politikere, men av en kunstnerisk ledelse.