Klokken 15.15 ankom Forsvarets Hercules-maskin Flesland. Alvestads båre ble ledsaget av to offiserer, mens seks skipskolleger sto æresvakt ved båren under hele seremonien som startet klokken 17.00 i en av flyplassens hangarer.

— Det ble en gripende, verdig og veldig fin seremoni, noe også de pårørende ga uttrykk for gjorde godt for dem, sier informasjonssjef Gunnar Vetlejord ved Haakonsvern til BT.

Foruten den nærmeste familie og ledelsen ved Haakonsvern, deltok skipssjef på KNM «Måløy», kapteinløytnant Cato Hagestande og flaggkommandør Geir Flaage. Seremonien ble ledet av sjøforsvarsprest Georg Jokstad.

— Når Forsvaret bringer folk ut i internasjonal tjeneste, så er det også en selvfølge at vi henter våre egne hjem igjen om de skulle omkomme, sier Jokstad.

Forsvaret har bestemt at Alvestad skal få en militær begravelse. Det betyr at båren vil være kranset av et norsk splittflagg, som er Sjøforsvarets flagg. Det vil ikke følge noen blomster ved båren. Seks skipskolleger vil stå æresvakt under begravelsen som finner sted onsdag klokken 13.00 fra Haakonsvern kirke.

ÆRESVAKT: Seks skipskolleger sto æresvakt da Forsvaret avholdt seremoni etter at Odd Audun Alvestads båre ankom Flesland tirsdag ettermiddag. FOTO: Haakonsvern.