Mange uredde barn og ungdommer besteg talerstolen i Grand selskapslokaler til politikerhøring i går.

— Toalettene på skolen er i så dårlig stand at eleven ikke bruker dem. Kan dere love at noe skjer?

— Hva akter dere å gjøre for at barn, fosterforeldre og beredskapshjem skal få bedre oppfølging, spurte ungdommen og krevde svar fra politikerpanelet.

Ungdommens bystyre og Redd Barna gikk sammen om storsatsingen for å få ungdom og politikere til å snakke sammen.

— Med dette arrangementet ønsker vi å bringe barn og unges stemmer inn i bystyret på en unik måte, sier Birgitte Teglgaard som har vært prosjektleder for Ungdommens bystyre.

Tolv skoler, både barne-, ungdoms- og videregående skoler var meldt på. Og fem grupper fra blant annet Døvesenteret, Mental Helse og fra Senter Mot Incest i Hordaland var invitert.

Flere saker på blokken

— Det var gode relevante spørsmål. Vi kan være helt trygge på at alderdommen vår blir ivaretatt av disse ungdommene. Her er en hel generasjon med unge som bryr seg om byen sin og samfunnet, sa Liv Røssland (Frp) byråd for helse og omsorg.

En av de sakene hun vil ta med videre er spørsmål om vitnebeskyttelse, og innspill om barnevernet.

Hans-Carl Tveit (V) - som er nestleder i Komite for kultur, idrett og næring - hadde også noen saker på blokken etter høringen. Han hadde lovet å følge opp at det skulle bli bedre informasjon for innvandrere om fritidstilbud og aktivitet de kunne være med på. Tveit så også en mulighet for at det skal bli mulig å få tekstet flere filmer med norsk tekst. Særlig filmer for barn og ungdom, nå som tegnspråk skal klassifiseres som et eget norsk språk.

Trine Nilsen syntes det var sterkt å være på høringen. Hun representerte Redd Barna hvor hun er med i en gruppe som arbeider med aktiviteter i asylmottak.

— Jeg hadde gåsehud allerede før høringen begynte. Det har vært helt fantastisk å være her, sa hun.

Anna: Hva spurte du om?

– Jeg spurte om hvorfor vi ikke kunne få skolebuss til skolen. I dag er bussene så stapp fulle at de blir forsinket og både passasjerer og bussjåfører blir sure.

Hva synes du om svaret?

– Jeg syns ikke at jeg fikk et tydelig svar, men nå ble det jo kort tid til å svare ordentlig. Den politikeren som svarte sa at det gikk greit for ham å stå på vei til jobben, men det var jo ikke akkurat det jeg spurte om.

Nechirvan: Hva spurte du om?

– Jeg spurte om hvorfor en må vente i syv år på å få oppholdstillatelse i Norge slik jeg har gjort. Jeg er fjorten år i dag og bor i asylmottak. Og fremdeles er det tre av brødrene mine som ikke har fått oppholdstillatelse.

Hva synes du om svaret?

– Det var et dårlig svar. SV kastet ballen tilbake til meg og sa at jeg måtte bli politisk aktiv og kjempe for å påvirke politikerne i forhold til neste stortingsvalg.

Tor: Hva spurte du om?

– Jeg spurte om tolkeordningen, og hvorfor det er så altfor få tolker i tolketjenesten. Og om hvorfor det er så vanskelig for døve å få tolk når det er noe de har rett på. Og så spurte jeg om det var noe konkret de kan gjøre med det og hvordan.

Hva synes du om svaret?

– Jeg var ikke helt fornøyd. Hans-Carl Tveit svarte greit at vi må jobbe med dette. Men de andre svarte helt på siden. Tveit sa at han ville ta dette opp og gjøre noe med det.

Ida: Hva spurte du om?

– Jeg spurte om hvorfor det ikke er obligatorisk for alle som jobber med barn og unge å få og gi info om vold og overgrep. Hvorfor er det ikke et langtidstilbud til unge fra 13-20 år som sliter psykisk? Hvorfor blir ikke saksbehandlingstiden hos jurister overholdt slik at en må vente så lenge for å få vite om en sak skal opp for retten eller ikke. Og det siste spørsmålet var hvorfor strafferammen for seksuelle overgrep mot barn er så lav.

Hva synes du om svaret?

– Det var helt greie svar, men jeg er ikke fornøyd før de gjør noe med det. Og da er det bra at jeg har fått avtale med stortingspolitiker Hilde Lydvo. Vi skal snakke om straffer.

Hva synes du om tiltaket? Si din mening i kommentarfeltet!

Silje Katrine Robinson