Fra nyttår 2006 blir Bergen tingrett og Bergen byfogdembete slått sammen. Det samme blir Nordhordland tingrett og Midhordland tingrett, under førstnevntes navn. De nye sjefene skal være på plass fra høsten av for å jobbe frem den nye organiseringen av tingrettene.

Da søknadsfristen til de to sorenskriver-embetene gikk ut hadde det bare meldt seg tre søkere til hver av stillingene. Greve og Hole søker begge, i tillegg til en kvinne bosatt i Bodø.

Greve er i dag konstituert sorenskriver i Midhordland tingrett. Hole er avdelingsleder og dommer i Bergen tingrett og er en naturlig kandidat når Bergen tingrett og Bergen byfogdembete skal slås sammen.

Hole har vært dommer i Bergen byrett og senere Bergen tingrett siden 1989. Han har bakgrunn både fra politiet og som advokat i Kreditorforeningen og Bergen kommune.

Greve har vært advokat i flere år, jobbet hos statsadvokaten og vært lagdommer i Gulating lagmannsrett. Siden i fjor har hun vært konstituert i stillingen som sorenskriver i Midhordland. Hennes allsidige bakgrunn og at hun er kvinne gjør Greve til en sterk kandidat.

Flere er overrasket over at det ikke har meldt seg flere søkere. Selv om de som har søkt er godt kvalifisert antydes det at stillingene kan bli lyst ut på nytt på grunn av det lave søkertallet.