Mange svensker hadde ytt verdifull hjelp til Norge og nordmennene, og disse ønsket en å hedre. En av dem som fikk en vei oppkalt etter seg i Fyllingsdalen, var Grev Folke Bernadotte.

De hvite bussene

I Norge er han kanskje mest kjent for sitt arbeidet med å organisere ”de hvite bussene” der norske og danske fanger ble hentet ut fra tyske konsentrasjonsleirer. Han ledet da Røde Kors i Sverige som sto i spissen for aksjonen. I krigens siste fase fikk Folke Bernadotte til en avtale med Tyskland og de allierte om å sende busser til de tyske konsentrasjonsleirer for å hente ut blant annet norske og danske politiske fanger. Bussene ble malt hvite med røde kors på taket og på sidene for å unngå å ha tatt for militære kjøretøy. I mars og april 1945 gikk bussene i skytteltrafikk mellom konsentrasjonsleirene og Sverige. En regner med at i alt 15 000 fanger ble hentet til sikkerhet til Sverige på denne måten. Etter den tyske kapitulasjonen, fortsatte busstransporten for ytterligere 10 000 fanger.

Aksjonen berget livet til mange, men har i ettertid blitt kritisert fordi den prioriterte skandinaver og ikke i samme grad hjalp fanger fra andre nasjoner.

Adelig fredsmegler

Folke Bernadotte ble født i 1895. Han var barnebarn av den svenske kong Oscar II og arvet tittelen greve av Wisborg. Han utdannet seg til diplomat og var levende opptatt av internasjonal politikk. Under 2. verdenskrig ble han utnevnt til viseformann og senere formann i svenske Røde Kors. Etter krigen begynte han å arbeide for FN. I 1948 var han nyutnevnt hovedmegler for FN i Palestina. Han klarte å få til en våpenhvile mellom Israel og de arabiske landene, og insisterte på at de palestinske flyktningene hadde rett til å returnere til sine hjem. Dette vakte stor motstand hos enkelte jøder, og under et besøk i Jerusalem i september, ble han drept av den israelsk terroristgruppen Stern.

”Vi er ikke kommet til jorden for å bli lykkelige, men kanskje for å gjøre andre lykkelige,” er et kjent sitat av Folke Bernadotte.

Les også: Har en vei i Fyllingsdalen

Grev Folke Bernadotte (1895 - 1948) t.v. ARKIVFOTO: NTB
De hvite bussene på tyske veier i 1945. ARKIVFOTO