Klokke 18.24fikk Bergen brannvesen inn melding om en gress— og lyngbrann på Søreide.

-Brannvesenet er på vei, sier operatør Rune Wigum ved brannvakten.

Han sier deforeløpig ikke vet omfanget av brannen.

Politiet melder 18.35 at brannen er blitt slukket av en beboer.