Slukningen tok om lag en time, og innsatsen fra brannmannskapene hindret flammene i å nå et bolighus i nærheten.