Landsmøtet vedtok en prinsipiell støtte til utflytting av statlige tilsyn.

Oslos representanter mener likevel dette ikke blokkerer for at stortingsgruppen kan vurdere tilsynene enkeltvis, mens distriktenes representanter mener det binder stortingsgruppa.

Mange representanter fra distriktene argumenterte sterkt for at det er god SV-politikk å flytte statlige tilsyn ut av Oslo.

SV-lederen var bekymret over at flertallets syn ikke ble godt nok gjenspeilet i forslaget fra redaksjonskomiteen.

I dette forslaget sto det at hvert tilsyn skal vurderes på selvstendig grunnlag, og det sto en rekke forutsetninger for å si ja til utflytting.

— Utflytting bør bidra til å styrke regionale kompetansemiljøer. Tilsynene skal være fullt operative med kvalitet og kontrollnivå også under en utflyttingsfase, heter det i forslaget.

Etter å ha snakket med de mest kritiske fylkesdelegasjonene, gikk partileder Kristin Halvorsen på talerstolen og foreslo en uttalelse der det bare står at SV-landsmøtet støtter prinsippet om utflytting av statlige tilsyn. Hun fremmet forslaget etter at strek var satt, helt utenom forretningsorden for landsmøtet.

— Flere er misfornøyde med redaksjonskomiteens forslag, som sier at det skal mange gode grunner til for å si ja til å flytte ut tilsyn. Jeg vil snu argumentasjonen, der vi sier prinsipielt ja til å flytte ut tilsyn og at det skal gode grunner til for å si nei, sa Halvorsen på talerstolen, og sviktet dermed sitt eget fylkesparti.

(NTB)