Elkraft frå sol, vind, tidvatn og bølgjer er eit eige utviklingsprogram i prosjekt Ferjefri E39. Det kan resultera i hittil ukjende og spesielle brukonstruksjonar over fjordane våre.

— Potensialet er der, og er verd å undersøkja, seier Olav Ellevset, den tidlegare regionvegsjefen som er blitt leiar for ferjefriprosjektet mellom Kristiansand og Trondheim, ein distanse der det i dag er åtte ferjesamband på E39.

15.000 bruer

— Vi er i ein startfase, og held på med å sortera ut kva problemstillingar vi skal ta til med. Vi vil òg trekkja inn kva vi kan få til på dette feltet med eksisterande bruer, som det finst rundt 15.000 av her i landet, seier Ellevset.

Ifølgje Olav Ellevset skal utgreiingsprogrammet henta inn ekspertise frå Vegdirektoratet, Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU).

Kleppas bestilling

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sa under lanseringa av Ferjefri E39-prosjektet i mars i år at ho har bede Statens vegvesen greia ut potensialet for energiutvinning knytt til fjordkryssingsløysingane. Det er denne bestillinga Olav Ellevset og hans stab no følgjer opp.

I Nord-Noreg har Ben-Tommy Eriksen fått både vegvesenet, forskingskonsernet SINTEF og politikarar i landsdelen med på å arbeida for ei vidareutvikling av eit flytebrukonsept som leverer energi frå tilkopla vind-, bølgje— og havstraumanlegg.

— Teknisk er det råd å få til, problemet kan bli kostnaden, seier Eriksen, som har overlate vidare studiar av konseptet til forskingsmiljøet i Trondheim.

— Dette er mogleg

— Vi er i ein tidleg idéfase. For å kvalitetssikra om det er hald i ideen, har vi kopla på fagmiljø innan relevante område som brukonstruksjonar og bølgje-, tidvatn- og vindenergi. Konklusjonen så langt er at dette er mogleg å få til, seier seniorrådgivar Arnt-Ivar Kverndal i forskingskonsernet SINTEF.

— Konseptet er lansert som ein idé i samband med eit flytebruprosjekt i Vesterålen. Vi har også presentert konseptet for ein kinesisk delegasjon i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Dei var veldig interesserte. For Kina har planar om å byggja rundt 200.000 flytebruer dei neste ti åra, seier Kverndal.

Ben-Tommy Eriksen er utdanna innan flyelektronikk, og seier at han kom opp med ideen om den kombinerte veg- og kraftbrua fordi han er oppteken av miljøvennleg energi.

Ordførar fekk tenning

— Eg stussa på at det mange stader var motstand mot vindmøller som bråka og drep fuglar. Derfor fekk eg tilskot til eit prosjekt der eg teikna horisontalroterande, støysvake møller, seier Ben-Tommy Eriksen. Ordførar Sture Pedersen i Bø fekk tenning på ideen, og la i fjor fram eit prospekt for ei 3,8 km lang flytebru som produserer straum frå vind og sjø. Brua er tenkt lagt mellom Bø og Hadsel i Vesterålen.

I ein italiensk konseptkonkurranse for energiproduserande bruer langs ein motorvegstrekning over land, har tre designarar ifølgje Teknisk Ukeblad levert framlegget "Solar Wind" med 26 vindmøller mellom brupillarane og solcellepanel i 20 km lengde. Dei meiner installasjonane kan produsera 47 millionar kilowattimar (GWh) elektrisitet i året. Det svarar til forbruket til nær 2500 norske husstandar.

Synspunkt på saka? Sei meininga di.

BRUKRAFT: Vindmøller på rekkje og rad langs køyrebanen, undersjøiske møller som fangar opp energien i sjøstraumen. Slik kan ei flytebru bli både transportkorridor og kraftverk.