I fjor mottok Kirkens SOS ca. 178.000 telefonhenvendelser fra mennesker som ønsket en anonym samtale med et annet menneske. Ved utgangen av juli i år, hadde man passert 110.000. Men de telefonene som ender i en samtale, forteller ikke alt om økt pågang. Bare i juli i år ble hele 12.323 telefoner ikke besvart. Den samme tendensen har man hatt hele året.

— Årsaken er rett og slett at vi ikke har kapasitet. Med den økningen vi nå opplever, er vi helt avhengig av å rekruttere flere frivillige, sier daglig leder Greta Gramstad til BT.

Med over 22.000 besvarte samtaler i årets syv første måneder, er Kirkens SOS i Bjørgvin blitt det største og travleste kontoret landet.

Hordaland topper

— Ingen bruker Kirkens SOS mer enn hordalendinger. Vi får inn et antall samtaler, som tilsvarer hver 10. hordalending. Bare fra Bergen kommune ringte det over 3500 telefoner i juli. Fra Sogn og Fjordane har antall anrop steget med ca. 50 prosent.

— Den voldsomme veksten i antall krisetelefoner gjør at vi må sette grenser i forhold til mange av samtalene. For å kunne snakke med så mange mennesker i krise som mulig, må vi i større grad prioritere samtaler med mennesker, som sliter med alvorlige problemer og som krever tid, sier Gramstad.

Også Internett tas oftere og oftere i bruk, ikke minst av unge mennesker. Første uke i august besvarte Gramstad og hennes medarbeidere 80 netthenvendelser.

Seksuell legning

Ensomhet og psykiske problemer er to av gjengangerne i telefonoppringningene til kirkens SOS.

— Jo eldre innringeren er, jo oftere fremstår ensomhet som et problem. Og jo yngre innringeren er, jo vanligere er psykiske problemer. Vi registrerer også at en økende andel av menn under 20 år snakker om sin seksuelle legning. I gjennomsnitt mottar vi også fire-fem telefoner i døgnet fra mennesker som sliter med tanker om å ta sine liv, sier Gramstad.

Flere telefoner betyr også økonomisk hodepine for Kirkens SOS. Inntektene øker nemlig ikke i takt med antall anrop. Flere frivillige medarbeidere betyr også flere ansatte. I år vil Kirkens SOS trolig få et underskudd på driften. Hvis man ikke klarer å øke inntektene, må en av de ansatte i Bergen sies opp.