Sjøfartsinspektør John Ramsøy hadde allerede reist seg fra bordet og var på vei frem til det fremlagte kartet, da han overraskende måtte returnere.

— Jeg trenger tid til å tenke meg om dersom jeg skal påvise nøyaktig kurs, sa los Vermund Halhjem.

I utspørringen av losen brukte sjøfartsinspektøren mye tid på å få klarhet i hva som var situasjonen på broen i minuttene før tragedien var et faktum. Hva snakket losen og kapteinen om? Hvor våkne var de? Og hvilken fart og kurs hadde de da «Rocknes» svingte inn Vatlestraumen? Hadde de øynene åpne for de farer som lurer i seilingsleden?

Sjøfartsinspektøren ønsker å få alle faktorer frem, for om mulig å belyse hvorfor det gikk så fryktelig galt i et farvann hvor både los og kaptein burde være godt kjent.

Både «Rocknes» og søsterskipet «Stones» hadde gjennomført et utall seilinger gjennom Vatlestraumen før ulykken forrige mandag, uten at det hadde gått galt. Dette poengterte også losen i sin forklaring.

Dersom skipet holdt ordinær kurs forrige mandag, undrer flere enn sjøfartsinspektøren seg på hvorfor skipet gikk på grunne, - tre ganger slik losen selv opplevde det.

<b>FORKLARER SEG:</b> Los Vermund Halhjem
Scanpix