Aktivister fra den internasjonale miljøvernorganisasjonen klatret opp i flaggstangen på bygningen til fiskeeksportøren N. Anthoni-sen & Co på Skoltegrunnskaien.— Anthonisen er en nøkkelbedrift i norsk hvaleksport. De hadde 200 tonn hvalkjøtt på la-ger før årets sesong og helt sikkert mye mer nå, sier kampanje-leder Frode Pleym.Greenpeace har denne gangen latt selve kampen mot norsk fangst av vågehval ligge. I stedet er siktemålet er å få stanset eksporten. - Vi mener faren for piratfangst av virkelig truede arter øker kraftig, når kan skje i skyggen av lovlig eksport, sier Pleym 21 flyselskaper, blant dem Lufthansa, KLM og British Airways skal ha skrevet under på at de nekter å frakte hvalkjøttet, og Greenpeace håper dette vil gjøre inntrykk både på hvaleksportører og myndigheter i Norge.11 norske, svenske og danske aktivister deltok i demonstrasjonen tirsdag. Organisasjonen hadde med to fotografer, i følge Pleym for å dokumentere even-tuelle voldshandlinger mot Greenpeace.Men verken fra N. Anthonisen & Co – som til og med serverte kaffe til demonstrantene – eller fra tyske cruise-turister hadde de noe å frykte. Dermed lå hele spenningen i om flaggstangen kunne knekke sammen.