Den eller dei som står bak ugjerninga har truleg gått inn gjennom ein av bakportane til kyr-kjegarden der dei fleste gravstøttene er velta, skriv NRK Sogn og Fjordane.

Kyrkjeverje Sylvi Nummedal er fortvilt over det som har skjedd.

– Dette er berre trist og eg er lei meg. Det er spesielt leitt for dei pårørande. Dei som står bak dette må ha det vanskeleg inni seg, seier Nummedal. Ho viser til at område er sperra av og at ho har prøvd å gje beskjed til alle pårørande om kva som har skjedd, seier Nummedal til NRK Sogn og Fjordane.

Ho kjenner ikkje til at noko liknande har skjedd tidlegare, og at gravstøttene vil bli sette opp igjen så snart som mogleg.

Politiet har førebels ikkje nokon mistenkte i saka.