ØRJAN TORHEIM

Tonny Andersen fra Fyllingsdalen oppdaget haugen med gravstøtter da han kjørte bil på vei til Os.

— Uverdig og respektløst. Dette er personer som er savnet og som mange er glade i. Da skal ikke minnesmerkene over dem ende opp her, i en røys like ved en trafikkert vei, sier Andersen.

- Uhørt

Hvorfor ingen tidligere har reagert på at minst femten gravstøtter har ligget henslengt i grøftekanten, fremstår som en gåte. For etter alt å dømme har minnesmerkene ligget der i mange år. En forklaring kan være at arbeidet med å utvide Osveien har brakt støttene mer frem i dagen - og dermed gjort dem synlige fra veien.

Da TVHordaland kontaktet Bergen kirkelige fellesråd i går, gikk det ikke mange timene før det ble tatt affære. Kirkegårdssjefen i Bergen, May Kristin Røen, satte seg sporenstreks i bilen for å se gravstøtte-dumpingen med egne øyne.

— Dette er helt forferdelig, både for etterlatte og forbipasserende. Støttene må fjernes med en gang, fastslo Røen etter en kjapp inspeksjon.

Kort tid etter kom også assisterende kirkegårdsleder i Fana distrikt, Per Fjeld, til stedet.

— Uhørt, rett og slett, sa han og ristet oppgitt på hodet.

Dermed ble lastebil med kran bestilt, og kort tid etter var arbeidet med å fjerne gravstøttene i full gang.

Ikke fra Fana

Hvordan gravstøttene har havnet i grøftekanten, er uklart. Det kan være at støttene ligger igjen etter et steinhoggerfirma som drev i området tidligere. Både veiutbyggerne og Bergen kirkelige fellesråd avviser kategorisk å ha noe med dumpingen å gjøre.

— Noe slikt ville aldri vi funnet på, forsikrer kirkegårdssjefen.

I går ble omsider gravstøttene fjernet fra grøftekanten. Foreløpige undersøkelser viser at minnesmerkene ikke er fra Fana distrikt. Nå skal fellesrådet sjekke videre for å finne ut hvilken kirkegård, eller hvilke kirkegårder, gravsteinene kommer fra.

— Nå skal i hvert fall støttene bli oppbevart på en skikkelig måte. Så skal de hogges opp slik at navnene blir uleselige, lover sjefen for Bergens kirkegårder, May Kristin Røen.

INSKRIPSJONER: De fleste dumpede gravstøttene hadde fortsatt godt synlige inskripsjoner.<p/>FOTO: TVHORDALAND
OPPGITT: Tonny Andersen reagerte med sorgblandet sinne da han oppdaget gravstøtter dumpet langs den nyutbygde Osveien, like ved avkjøringen til Bjørkåsen. - Det er ikke sånn minnesmerker over elskede personer skal ende opp, sier han oppgitt.<p/> FOTO: TVHORDALAND