På Møllendal gravplass er mange gravminner er merket med røde klistrelapper.

— Det er ikke en ideell måte å komme i kontakt med dem som er ansvarlig for gravminnene, men vi har ingen andre muligheter, sier Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF).

Utdatert arkiv

"Bergen Kirkelige Fellesråd ønsker kontakt med fester/ansvarlig for denne graven", er budskapet som klistrelappene formidler.

I 2005 innså BKF at gravferdsregisteret deres var utdatert. Røde klistrelapper på alle byens gravlunder ble svaret.

— Vi var tidlig ute med dette i Norge. Flere byer har siden hengt seg på, sier Hareide Hansen.

Fellesrådet prøver å holde oversikt over hvem som er ansvarlig for alle de 101.000 gravene i Bergen, og deres oversikt er langt fra komplett.

Ifølge egne registre finnes det fortsatt 15.150 gravsteiner i Bergen som ingen vet hvem som skal betale for.

Lappene nytter

— Det er et stort arbeid som er satt i gang, og det kommer fortsatt til å ta tid før vi er i mål. Samtidig er det åpenbart at denne metoden er god, sier Hansen.

Klistrelappene henges opp på graver hvor fredningstiden løper ut i løpet av de kommende seks månedene. De siste fem årene har BKF oppnådd kontakt med over 10.000 gravfestere som tidligere var ukjent for dem. Men det er ikke alltid det finnes pårørende.

— I de situasjonene hvor vi ikke oppnår kontakt med de ansvarlige innenfor rimelig tid, følger vi våre egne retningslinjer. Gravsteinen fjernes og lagres på et lager i et halvt år. Hvis ingen har kontaktet oss i løpet av denne tiden, må den destrueres, sier hun.

- Rot i arkivet

Styreleder i foreningen DIS-Hordaland, Tore J. Mehl, har arbeidet med slektsforskning i en årrekke. Siden 2005 har foreningen arbeidet med et nettprosjekt som tar sikte på å registrere alle gravminner i Norge. Så langt har foreningen registrert over 2,3 millioner gravminner.

— Dette tyder på at det ar vært en del rot i kirkevergenes rapporter. På et eller annet tidspunkt må jo denne informasjonen har eksistert, men så har den gått tapt med tiden. Samtidig er det arbeidet som gjøres nå både godt og viktig, sier Mehl.

- Byfenomen

Problemstillingen er ikke ukjent for kirkeverge i Os, Gerhard August Hansen. Han har også oppnådd kontakt med pårørende ved hjelp av skilt ved gravminnet. Per i dag gjenstår det bare et titall gravminner i Os hvor man ikke har noen kontaktinformasjon, etter et stort digitaliseringsarbeid på midten av 2000-tallet.

Selv om de 5000 gravminnene i Os ikke kan sammenlignes med de over 100.000 i Bergen, tror Kirkevergen problemet generelt er større i byen enn på bygden.

330 forfaller neste år

Inghild Hareide Hansen i BKF har forståelse for at fremgangsmåten deres kan oppfattes som røff, men forteller at den er helt nødvendig. Dødstallene i Bergen har steget jevnt og trutt med befolkningsveksten de senere årene. I fjor døde 2092 mennesker i Bergen kommune, ifølge Statistisk sentralbyrå. Mange av disse skal også ha plass på byens gravlunder.

— I sentrumsområdene har vi forholdsvis god kapasitet. Det er verre i randsonene rundt Bergen. Gravplassene på Eidsvåg og Storetveit er eksempler hvor det begynner å bli trangt, sier Hansen.

I 2013 forfaller 2292 graver til betaling. Foreløpig mangler BKF kontaktinformasjonen til 330 av disse.

Upassende? Si din mening under: