Fredag ble Ane lagt i graven her, bare 26 år. Rundt kisten sto de sørgende.

Familien ble sjokkert. Veien til den nye delen av Åsane kirkegård var uferdig og sølete. Gjerdet var umalt plank. Det stakk opp røde plastrør. På plassen lå hauger med stor stein og kasser med brostein.

— Hvis vi skal ha et sted der vi kan begynne sorgarbeidet og bearbeide minnene, kan vi ikke gjøre det på en anleggsplass, sier mor til Ane. Hun spør:

— Hvem har ansvar for at den siste hvile blir preget av anleggsarbeid? Og at stedet å plassere sorgen, blir så grotesk på siden av det vi vanligvis forbinder med en kirkegård? På andre siden av veien ruver det nye IKEA-bygget, med sin reklame: «Vi gleder oss, vi også.»

Ingen informasjon

Inghild Hareide Hansen er forvaltningssjef i Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF).

— Vi er veldig lei oss for at det ser slik ut, og at vi måtte ta plassen i bruk før den var ferdig opparbeidet. Men vi var i en tvangssituasjon. Kirkegården ved Åsane gamle kirke er full. Vi hadde valget mellom å ta utvidelsen i bruk, eller henvise til en annen kirkegård i Åsane. Vi valgte denne løsningen av hensyn til pårørende som ønsket å gravlegge sine på denne kirkegården.

- Kan du forstå at folk reagerer?

— Jeg ser at vi burde informert bedre, og fortalt folk hva som ventet dem. Men det skal bli presentabelt her etter hvert, sier Hansen.

Ikke noe valg

Familien til Ane sier de ikke fikk informasjon om hva som ventet dem. Verken om at det så slik ut eller at plassen ikke var ferdig.

- Ønsket dere å gravlegge Ane på Åsane kirkegård?

— Nei, i utgangspunktet ba vi om Eidsvåg, men fikk avslag. Gravferdsmannen som var hjemme hos oss, sa at Eidsvåg bare var for dem som bodde der.

Familien som hadde begravelse sist fredag har liten forståelse for at en uferdig gravplass tas i bruk.

— Hvis det var en katastrofesituasjon eller krig kunne vi forstått det, men ikke ellers.

Hansen i BKF sier man har visst en stund at Åsane kirkegård kom til å bli for trang.

— Vi fikk ikke midler fra kommunen tidsnok til å starte arbeidet før. Men det er en gammel, politisk situasjon, og tilhører historien, sier Hansen i BKF.

- Når blir gravplassen ferdig?

— Den skal være ferdig til 15. august, med nytt gjerde, kantstein og asfalt. Men før det, ruller vi ut gressmatter. Da vil det se mye bedre ut. Grusen måtte vi legge på slik at folk slipper å trø i våt jord.

Suksessiv utbygging

Gravplassen ved Åsane gamle kirke er sprengt, og skal utvides i flere trinn. Dette feltet skal ha plass til 89 kistegraver. Videre innover mot gårdene skal det komme parkeringsplass, lager og 220 urnegraver.

— Deretter fortsetter vi utbyggingen i retning mot Gullgruven, opplyser Inghild Hareide Hansen.

Hun forteller ellers at bak Ikea er det også avsatt areal til kirkegård. Den skal være ferdig opparbeidet i god tid før den skal tas i bruk, lover hun.

— Når alt er ferdig kommer det til å bli et fin og verdig sted til det beste for kirkegårdsbrukerne.

BT har ikke klart å få kontakt med presten som forrettet ved begravelsen.