Køene i sentrum har irritert mange bilister den siste tiden. Bilkøene har stått fra Strømgaten og langt oppover Fjøsangerveien.

— De har stått langt inn i Fløyfjellstunnelen, over Puddefjordsbroen og inn i Løvstakktunnelen, sier en sint bilist til bt.no. Han er irritert både på det han mener er sen merking av innsnevringen og at en ikke har åpnet Kaigaten for trafikk i rushtrafikken.

Skiltet i Strømgaten Merkingen av innsnevringen står først når du er kommet inn i Strømgaten. Mange kommer dermed inn i midtfeltet og må skifte over til høyre felt i Strømgaten før de kjører nordover Lars Hilles gate langs Grieghallen. Det skaper køer.

— Kunne dere ikke ha skiltet i Fjøsangerveien?

— Det er ikke så lett. Der er det fire felt og vi måtte ha skiltet dobbelt opp på begge sider. Skulle vi ha snevret inn feltene før hadde det bare skapt større problemer, sier avdelingsingeniør Rolf Marthinussen i Statens vegvesen til bt.no.

Han innrømmer at Statens vegvesen har fått littegranne kritikk for køene og skiltingen, spesielt i helgen.

Får ikke lov å åpne Kaigaten - Hvorfor kan dere ikke åpne Kaigaten for trafikk i rushtiden, slik at en kan slippe en del av køene?

— Det skulle vi gjerne, men Bergen kommune vil ikke. Bussene hadde nok heller ikke vært så bli for det. Kaigaten er ellers åpen for trafikk mellom klokken 10.00 og 14.00, men folk forstår tydeligvis ikke skiltingen her, sier Marthinussen.

Åpner igjen i morgen Trøsten får være at arbeidene i Lars Hilles gate er ferdige. Tirsdag klokken 05.30 er alle feltene åpne for trafikk igjen.

KNUT STRAND